Bülent Tekin'in Beş Kitabı Yayımlandı

December 01, 2018

İkinci baskısını da yapmış olan “Kürt Sorunu Ve Sayılmayan İsyanlar” 1514-1919(araştırma/inceleme) kitabımdan sonra Kanayan Topraklar (Simko, Berzenci, Koçgiri) 1919-1923(araştırma/inceleme), Cumhuriyet Dönemi İlk Kürt İsyanları 1924-1926(araştırma/inceleme), Taarruz Yılları 1926-1930(araştırma/inceleme), Dersim’den Tunceli’ye Giden Yol 1930-1938(araştırma/inceleme), Yakın Tarihte Kürt Sorunu: 40’lardan PKK’ye (1940-Günümüz)(araştırma/inceleme) isimli beş kitabım aynı anda yayınlanmış bulunmaktadır. Bu kitaplarda Türk-Kürt-Arap-Fars ilişkileri komşu devletler ve büyük devletler bağlamında anlatılmaktadır. Diğer bir deyişle Kürt Sorunu'nu (bu konu üzerinden legal ya da illegal liderlik yapanlar tarafından da dahil) bugüne dek böylesine tüm zamanları kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak yazılmamıştır. Bunu başardığımı düşünüyorum. Dilerim bu altı kitap sorunlarımızın çözülmesinde aydınlatıcı ve ders verici rol oynar. Böylece ‘1514-günümüz’ arasındaki bütün süreci yazmaya çalıştığımı düşünüyorum. Bu nedenle de kitapların basımında özveri gösteren sevgili yayıncım sayın Aydın Tekin ve arkadaşım sayın Rıdvan Bağış’a çok teşekkür ediyorum. Bu önemli konunun tarihe bir arşiv olarak not düşmesine yardımcı oldular. Eğiten Kitap Yayıncılık Organizasyon Ltd. Şti.’nin Delal Yayınları’nca yeni basılmış kitaplarım şunlardır: Kanayan Topraklar (Simko, Berzenci, Koçgiri) 1919-1923(araştırma/inceleme), Cumhuriyet Dönemi İlk Kürt İsyanları 1924-1926(araştırma/inceleme), Taarruz Yılları 1926-1930(araştırma/inceleme), Dersim’den Tunceli’ye Giden Yol 1930-1938(araştırma/inceleme), Yakın Tarihte Kürt Sorunu: 40’lardan PKK’ye (1940-Günümüz)(araştırma/inceleme).

Saygı ve sevgiyle kalın. Bülent Tekin

Üyelerimizin Yayınları - Arşiv