Salih Bolat
January 24, 2008

Salih Bolat, "İletişim", "Kültür" ve "Edebiyat" adlı üç bölümden oluşan bu çalışmasında; küreselleşmenin çeşitli boyutlarını, iletişim teknolojilerinin bu yapılanmadaki işlevleri...

Read More
Hikmet Temel Akarsu
February 05, 2008

Romancı, öykücü, hiciv ve oyun yazarı Hikmet Temel Akarsu, edebiyatın derin sularında seyreden okurların yakından tanıdığı bir isim. İstanbul...

Read More
Ayten Mutlu
February 19, 2008

Kitapta, Çağdaş İngiliz Edebiyatı'nın önemli yirmi dört kadın şairine ait şiirler yer alıyor.

Şairlerin fotoğraflarının da bulunduğu kitapta daha önce...

Read More
Valeska von Roques
February 19, 2008

Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın 13 Mayıs 1981 günü Roma'nın Sen Piyer alanında Papa II. Jean Paul'e düzenlediği suikastın...

Read More
Özlem Narin Yılmaz
February 20, 2008

“Sabahın ilk ışıklarıyla eşyalarımızı küçük bir kamyonete yükleyip yola koyulduğumuzda annem ve babam neden bu kadar ağlayıp üzüldüğümü bir türlü...

Read More
Mesut Aşkın
February 20, 2008

ateşte kül

yarada sestim dedi

eğildim

aklıma indim

kendimi gördüm

dedi

bir deli

öyleyse

öyleyse vaktidir

öldür

öldür kendini

ya...

Read More
Mehmet Altun
February 22, 2008

Mehmet Altun'un 2004 yılında yayımlanan ilk şiir kitabı "Rüyamda Hayat Vardı"dan yaklaşık 4 yıl sonra yeni şiir kitabı "Su Zılgıtları"...

Read More
Talat Halman
February 22, 2008

Talat Halman'ın Türk edebiyatı konusundaki İngilizce bilimsel ve eleştirel incelemelerini içeren 400 sayfalık bir kitabı Amerika Birleşik Devletleri'nde Syracuse University...

Read More
Ferda İzbudak
February 28, 2008

Bergamalı Simo üzerine birkaç söz...

Çokuluslu altın şirketleri, kirli ellerini Bergama'ya 1989 yılında uzatmaya başladılar. 2005 yılı ortalarına kadar, mahkemeler,...

Read More
Mehmet Çetin
March 07, 2008

"Bir insan köprü kurar, bin insan geçer" diyor bir Özbek atasözü.

Lîs Yayınevi, şiirin ve çevirinin olanaklarıyla dilleri birbirine kazandırmayı...

Read More
Üyelerimizin Yayınları - Arşiv