Mehmet Sarsmaz'dan Bir Felsefe Yapıtı: Felsefi Sözcükbilim

Mehmet Sarsmaz
March 30, 2020

“Felsefi Sözcükbilim”in temel sorunsalı “sözcük” sözcüğünün genel yazın ve felsefe tarihi içinde “algılanma” ve yorumlanma biçimlerinin anlaşılması ve netleştirilmesinin “monadoloji” ve “fenomenoloji” çerçevesinde araştırılarak, “dünyagörüşsel” değil de bilimsel açıdan “sözcükbilim”in olanağının “antropontolojik” tutumlar da göz önünde bulundurularak değerlendirilmesine taban oluşturmak olarak görülüyor. “Bilindiği üzere nasıl ki yalnızca iç açıları toplamı 180 derece olan üçgen yoktur, iç açıları toplamı 270 derece olan bir üçgenden de söz edilebilmektedir. Böylece ‘üçgen’ sözcüğünün tanımı sınırlanmamaktadır; benzer biçimde yalnızca yazılan, konuşulan sözcükler sözcük değildir, tek tek varlıklar da birer sözcük olarak kabul edilebilecektir. Evren de bir kitaptır bu anlamda” diyen Mehmet Sarsmaz, “Felsefi Sözcükbilim” adlı yapıtıyla “sözcük” sözcüğü de içinde olmak üzere tüm sözcüklerimizin anlam alanının genişleyebileceği olanağından söz ederek yeni bir dünyanın kapısını aralıyor.

Mehmet Sarsmaz Yayınları: 1
Felsefe Dizisi: 1
Felsefi Sözcükbilim

Monadoloji ve Fenomenolojiye Karşı Yeni Bir Seçenek

Mehmet Sarsmaz

ISBN 978-625-400-048-5
© MEHMET SARSMAZ
© MSY, 2020
1.Baskı, Nisan 2020
160 sayfa

Üyelerimizin Yayınları - Arşiv