ANADOLU’NUN ÖLÜMSÜZ BİLGELERİ - I

June 29, 2021
Anadolu’nun Ölümsüz Bilgeleri adlı bu çalışma ile ülkemizin binlerce yıllık kültürel geçmişinde önemli bir yeri olan dini, mistik ve folklorik değer niteliğindeki ziyaretgâhlara seyahat ettik. Binlerce fotoğraf, video ve belge çalışması ile kültür tarihimizde görünür-görünmez öneme sahip yatır, türbe ve kutsal addedilen yerlerin envanterine katkıda bulunduk. Adıyaman, Ağrı, Amasya, Aydın, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Şırnak, Sivas, Tokat ve Tunceli’de efsaneleşmiş kimlikleri incelemeye aldık. Epik ve lirik yönleri ile tarihi kişiliklerin ölümsüzlüğüne tanıklık ettik. BESAM, bu eseri okurların beğenisine gururla sunar.
 
Yazar: İlyas Orak
Genel Yayın Yönetmeni: Esen Arslandoğan
Yayın Editörü: Sesim A. Erozan
Kitap Tasarımı ve İç İllustrasyon: Orhan Kaya Sayılı
Kapak Tasarım: Rahime Orak
Fotoğraflar: İlyas Orak
Baskı: Doruk Grafik
Üyelerimizin Yayınları - Arşiv