Hrant Dink'in katledilmesi davasına katılmak için mahkemeye başvuruda bulundu

24 Haziran 2007, Pazar

İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Dosya No: 2007/428 E.

KATILMA İSTEMİNDE
BULUNAN: PEN Yazarlar Derneği
İstiklal Cad. Beyoğlu İş Mrk B Blok kat 2 Beyoğlu-İst.
ÖLDÜRÜLEN: Hrant Dink
SANIKLAR: Ogün Samast ve diğerleri…
SUÇ: Adam öldürmek.
KONUSU: Suçtan zarar görme nedeniyle CMK uyarınca katılma istemini içeren dilekçedir.

AÇIKLAMA:

1. Hrant Dink, düşünen ve düşüncelerini yazarak açıklayan bir yazar olduğu için öldürülmüştür. Hrant Dink’in öldürülmesi tek başına bireysel bir kasti davranışın ötesinde bir eylemdir. Bu eylemin merkezinde bir “yazar” yer almaktadır.

2. PEN Yazarlar Derneği, ülkemizde ve tüm dünyada düşüncesini yazarak dünyaya duyuran ve dünyadaki insanlarla paylaşan yazarların örgütüdür. Dernek, yazarın temel haklarını savunma ödev ve görevi ile yükümlüdür. Yazara yönelik tüm saldırılarda, tüm baskı ve yasaklamalarda; yazarı, sanatı ve edebiyatı korumayı birincil amaç olarak ele almakta ve dünyanın 101 ülkesinde kurulmuş 140 merkeziyle bu yönde çalışmalar yapmaktadır.

Yazarın yaratım ve düşünce özgürlüğünü, düşünceyi açıklama özgürlüğünü korumayı temel bir amaç olarak ele alan ve bir yazar örgütü olan PEN, bir yazarın düşüncelerinden dolayı öldürülmesinden dolayı CMK’da tanımlanan suçtan zarar görmenin çok ötesinde bir derecede “suçtan zarar görmüştür”. Bir yazarın hayatına, yaşama hakkına yapılan öldürücü müdahalede; bu öldürme, yazı ve yazar merkezli olduğu için, bu katlin yargılanmasında yazar örgütüne de davaya “katılma” isteminde bulunma hakkını maddeten ve hukuken vermektedir. Bunun da ötesinde PEN Yazarlar Derneği tüzüğü de, yöneticilerine bu davaya katılma görevini zorunlu kılmaktadır.

SONUÇ: Bu nedenlerle davaya katılma isteminin kabulüne karar verilmesini talep ederiz. 27.6.2007

Saygılarımızla.
PEN Yazarlar Derneği adına
Tarık Günersel (Başkan)

Share button