Memet Fuat Eleştiri/İnceleme, Deneme, Yayıncılık Ödülleri 2007

4 Ekim 2007, Perşembe

Yaşamı boyunca denemeleri, eleştirileri, inceleme ve araştırmalarının yanı sıra, yayımladığı dergiler ve yönettiği yayınevlerinde özenli, titiz, seçici yayıncılık ilkeleriyle örnek bir edebiyat adamı olan Memet Fuat'ın anısını yaşatmak için düzenlenen Memet Fuat Ödülleri, "Eleştiri/İnceleme", "Deneme" ve "Yayıncılık" alanlarındaki çalışmaları destekleme, yüreklendirme ve başarıları ödüllendirme amacını taşıyor.

"Eleştiri/İnceleme" ve "Deneme" ödüllerine başvurmak için (bandrolü alınmış) kitap olarak basılmış yapıtın 8 nüshasının Memet Fuat Ödülleri Sekreterliği'ne* gönderilmesi gerekir. Basılı yapıtların yanı sıra, lisans, lisansüstü ve doktora tezleri de kabul edilmiş olması koşuluyla ödüle katılabilir. 2007 yılı için, sadece 2007 yılında yayımlanan yapıtlar ve yayıncılık çalışmaları aday olabilir. Başvuru süresi 1 Ocak 2007’da başlar ve 31 Aralık 2007’de sona erer.

"Yayıncılık Ödülü"ne ise, 2007 yılı içerisinde verilmiş örnek bir yayıncılık verimiyle aday olunur. Kusursuz bir düzeltmeyle yayımlanmış bir yapıt, örnek bir editörlük çalışması, özgün bir kitap ya da kitap dizisi, bütün çalışmalarıyla örnek gösterilebilecek bir yayınevi etkinliği, yepyeni bir tasarım, örnek bir yararlılık, Türk edebiyatına katkı sayılabilecek bir çeviri, vb. ile aday olunabilir ya da aday gösterilebilir. Yayıncılık ödülüne tüzel kişiler de aday olabilir.

Ödül için adaylar kendileri başvurabilecekleri gibi başka kişiler, kurum ve kuruluşlar da aday bildirebilirler.

Her yılın Memet Fuat’ın doğum günü olan 16 Şubat günü açıklanacak olan "Memet Fuat Ödülleri" arasında yer alan "Eleştiri/İnceleme" ve "Deneme" ödüllerinin tutarı, ayrı ayrı 5.000 YTL'dır. "Yayıncılık Ödülü"nü kazanan çalışma ise bir heykelcikle değerlendirilir.

"Eleştiri/İnceleme" ödülünü İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, “Deneme” ödüünü ise Adam Yayınları desteklemektedir.

Memet Fuat Ödülleri Seçiciler Kurulu şu kişilerden oluşur : Cevat Çapan, Eray Canberk, Konur Ertop, Nurdan Gürbilek, Uğur Kökden, Hasan Kuruyazıcı, Mustafa Öneş

Ödül töreni ve anma günü Memet Fuat'ın 82. doğum günü olan 16 Şubat 2008'de gerçekleştirilecektir.

* Memet Fuat Ödülleri Sekreterliği: Adres: Aydın Sokak, No:3, Altunizade 34662 İstanbul Telefon: 0212 288 62 63 / 0216 325 18 85 Faks: 0216 428 38 89 E-mail: ileti@memetfuat.com

Share button