İran Yazarlar Birliği'nden Açıklama

10 Ekim 2007, Çarşamba

Şerefli ve özgür insanlar!

Baskı bulutları her gün biraz daha yoğunlaşmakta ve öngörüldüğü gibi toplumun kültürel, sosyal ve siyasi alanları daha da daralmakta ve özgürlükler artarak bastırılmaktadır.

Öğretmenler yargılanmaktalar, üniversite hocaları zorunlu emekliliğe sevk edilmekteler. Politeknik (Emir Kebir) Üniversitesi'nin öğrencileri aylarca süren tek kişilik hücre hapisleri sonrasında, avukat hakkından mahrum bir şekilde mahkemeye çıkarılmaktalar. Horremabad'da kadın aktivistlerinin toplantılarına saldırılmakta ve bu toplantıya katılan eylemci işçiler hapse atılmaktadır. Kitapçılar kapatılmakta ve kitaplar, gazeteler ve dergiler ve internet siteleri sansür edilmekte, kapatılmakta. İdamlar ise aynen sürmektedir.

İran Yazarlar Birliği, her zaman olduğu gibi, özgürlüklerin bastırılışını; kadınların, işçilerin ve öğrencilerin yargılanışını ve devam eden idam cezalarını mahkûm eder ve bu baskılara, mahkemelere ve idamlara bir an evvel son verilmesini ister.

Share button