Uğur Mumcu Bizimle

24 Ocak 2008, Perşembe

24 Ocak. Çok eksildiğimiz bir gün. Uğur Mumcu'yu cellatlar katletti. Şair Ataol Behramoğlu'nun şiirindeki denklem bozuldu. Katiller ve cellatlar artar oldu. Özgür düşünce, bilim ve sanat ile denklemi insanlığın ve insanileşme sürecinin lehine çevirebiliriz, çevirmeliyiz.

PEN

Share button