Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi'nden Açıklama: ATV VE SABAH’TAKİ SENDİKADAN İSTİFA BASKISINI KINIYORUZ

9 Ağustos 2008, Cumartesi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şube Yönetim Kurulu olarak, Çalık Grubu'nun bir süre önce TMSF'den satın aldığı ATV ve Sabah gazetesinde sendikalı çalışanlara yönelik uyguladığı işten çıkarma baskısını kınıyoruz.
TGS ile ATV işyeri arasında sürmekte olan Toplu  İş Sözleşmesi görüşmesi sürecinde masa başında son derece çağdaş, uyumlu, uzlaşmacı bir tutum takınan işveren temsilcilerinin bir yandan da işyerinde çalışanlara sendikadan istifayı dayatmalarını hayretle karşılıyoruz. Aralarında işyeri temsilcilerimizin de bulunduğu üyelerimizi tek tek çağırarak sendikadan istifa etmemeleri durumunda tazminatsız işten atacakları yönünde tehditlerde bulunmalarını da etik değerlerle bağdaştıramıyoruz.
İstifa etmemeleri halinde üyelerimizi, oluşturdukları bir ‘'kara listeyle'' işverenler nezdinde deşifre etmek ve bundan sonra hiçbir basın kuruluşunda çalıştırmamakla tehdit eden ATV ve Sabah yöneticileri, meslek tarihimizde görülmemiş ‘'kara'' bir uygulamaya imza atarak,  aynı zamanda Anayasal bir suç da işlemektedirler.
Bu tehdit ve uygulama, basın çalışanlarının ne büyük bir tehlike karşısında olduğunu da bir kez daha net bir şekilde göstermiştir.
Medya patronları sendikal örgütlenmenin karşısında zımni bir anlaşma ile bu tavırlarını sürdürürken, şimdi görülüyor ki; bunu açık bir şekilde söylemekten kaçınmayacak bir noktaya gelmiş durumdalar.
TGS İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu olarak tüm basın çalışanlarını, bu tehdit karşısında daha güçlü olabilmek, meslek onurumuzu koruyabilmek ve iş güvencemizi sağlayabilmek için, sendika çatısı altında örgütlenmeye çağırıyoruz.
ATV ve Sabah yöneticilerini de bundan sonraki süreçte hakkaniyete, sağduyuya ve yasalara uygun davranmaya davet ediyoruz.

 

TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI 
İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

Share button