Mimarlık Öyküleri Yarışması

13 Ağustos 2008, Çarşamba

Mimarlık Vakfı ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi mimarlık
alanının işlendiği öyküleri bir araya getirerek toplumla paylaşmak ve bu
yolla mimarlık bilincine katkıda bulunmak amacıyla "Mimarlık Öyküleri
Yarışması" düzenliyor. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek yarışmaya son teslim
tarihi 29 Ağustos 2008 Cuma, saat 17:00.
MİMARLIK ÖYKÜLERİ YARIŞMASI

Koşulluğu
(Şartnamesi)
YARIŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI:
Mimarlık Vakfı ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nce 2008
yılından başlayarak belirli periyotlarla "Mimarlık Öyküleri Yarışması"
düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu nedenle, içeriğinde mimarlık alanının
da işlendiği tüm konular, bu öykü yarışması kapsamındadır.

YARIŞMANIN AMACI:
* Mimarlık alanının da işlendiği değerli öyküleri bir araya getirmek.
* Oluşturulacak öykü birikimlerini paylaşmak.
* Bu yolla mimarlığın daha doğru algılanmasını sağlamak.
* Sonuçta toplumun mimarlık bilincine katkıda bulunmaktır.

SEÇİCİ KURUL:
Cengiz Bektaş Mimar- Yazar
Hikmet Temel Akarsu Mimar- Yazar
Ali Cengizkan Mimar - Yazar
Leyla Ruhan Okyay Mimar- Yazar
Enver Ercan Yazar-Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı

SEÇİCİ KURUL RAPORTÖRÜ:
Gül Yücel Mimar

ÖDÜLLER:
1. Ödül: 3.000 YTL
2. Ödül : 2.000.YTL
3. Ödül: 1.000.YTL

Seçilen yapıtlara ödüller herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenecektir.
Ödemeler yarışma sonuçlarının duyurulmasından sonra en geç bir ay içinde
yapılacaktır.
Seçici Kurul'un yayınlamaya değer gördüğü yapıtlar, "MİMARLIK ÖYKÜLERİ"
kitabında yer alacaktır. Katılımcılardan ödül alan ve yayınlanmaya değer
bulunan yapıtların sahiplerine teşekkür belgesi verilecektir.

YARIŞMA GÜNLÜĞÜ:
Soru ve yanıtların son günü: 15 Ağustos 2008, Cuma, Saat: 17.00
Son verilme günü: 29 Ağustos 2008, Cuma, Saat: 17.00
Sonuçların açıklanması ve Ödül Töreni: 08 Ekim 2008, Çarşamba

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:
Mimarlık Öyküleri Yarışması'na amatör ya da profesyonel, Türkçe yazan tüm
öykücüler katılabilir.
Ödüle aday yapıtlarda Türkçe kullanımındaki başarı, yazınsal duyarlılık ve
yazınsal düzey aranacaktır.
Öyküler daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
Yarışmaya katılan öykü kopyaları geri gönderilmeyecektir.
Yarışmaya en çok üç öyküyle aday olunabilir.
Öykülerde sayfa sınırlaması yoktur.
Yapıtlar bilgisayar ortamında (Ariel, 12 punto, 1.5 satır aralığı ölçüleri
ve dijital kopya olanağı kullanılarak) yazılmalıdır

ÖYKÜLERİN VERİLMESİ SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KOŞULLAR:
RUMUZ:
Yazarca belirlenmiş ve yalnızca 6 (altı) rakamdan oluşacak "rumuz" kişisel
bilgi içermemelidir.

ELDEN ya da POSTALAMADA KULLANILACAK POSTA ZARFINDA:
Yarışmacı elden vereceği ya da "iadeli taahhütlü" posta yoluyla iletileceği
büyük (a4) zarfının içine;
üzerlerine yalnızca 6 rakamlı "rumuz"u yazmış olduğu
I-) "Kimlik Zarfı"nı,
II-) "CD"yi,
III-) "6 kopya basılı öyküyü" koyup zarfı kapattıktan sonra;
posta zarfının üzerine de yalnızca "öykü verilme adresi"ni ve "rumuz"u
yazmalıdır.
I-) Kimlik zarfı:
"Kimlik Zarfı"nın üzerine kimliği belli edecek herhangi bir "im", yazı
olmamalı, yalnızca "rumuz" yazılmış olmalıdır.
Kimlik zarfı içine, yapıt yaratıcısının (1)"kimlik bilgileri", (2) "yaşam
öyküsü özeti", (3) "bir tane vesikalık fotoğrafı", (4) "açık posta adresi"
ve (5) "diğer (Tel, E-posta) iletişim bilgileri" ile yarışma kurallarını
kabul ettiğini belirten (6) "imzalı bir yazı" konularak kapatılmalıdır.
II-) CD / Dijital kopya:
Dijital kopya, CD üzerinde yalnızca "rumuz" bulunacaktır.
CD içinde, yapıtın (word formatındaki) dijital kaydı bulunacaktır.

III-) 6 Kopya basılı öykü:
Öykülerin yazılı olduğu tüm sayfaların sağ üst köşesine yalnızca 6 (altı)
rakamlı "rumuz" yazılmalıdır.
Kimliği belli edecek herhangi bir "im", yazı olmamalıdır.
Ödüle aday her bir eser 6'şar kopya öykü ile birlikte aşağıdaki öykü teslim
adresine "iadeli taahhütlü" olarak gönderilmeli ya da elden verilmelidir.

ÖYKÜLERİN VERİLECEĞİ ADRES:
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası Barbaros Bulvar 34349 Beşiktaş / İSTANBUL

BİLGİ ve İLETİŞİM İÇİN:
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası Barbaros Bulvar 34349 Beşiktaş / İSTANBUL
e-Posta: mimarist@mimarist.org
Tel: (0212) 227 69 10 (pbx)
Faks: (0212) 236 85 28
web: www.mimarist.org
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:
Seçici Kurul'un değerlendirme sonuçları, "Dünya Mimarlık Günü" etkinlikleri
haftasında 06 Ekim 2008, Pazartesi günü, yarışmayı düzenleyen kurumların
önceden duyuracağı yerde açıklanır.
Açıklama yapıldıktan sonra, kurumların web sayfalarından da duyurulur.

TELİF HAKLARI:
Mimarlık Vakfı ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından
düzenlenen bu yarışma sonucunda; Seçici Kurul tarafından yayınlamaya değer
bulunan yapıtlar, bu kurumların tüzel kişiliklerine ait her türlü yayında
kullanma değerlendirme hakkı, yarışmacı tarafından yarışmaya katılmakla
kabul edilmiş sayılır.
Mimarlık Öyküleri kitabında yer alacak öykülere, telif haklarına uygun
koşullarda ödeme yapılacaktır.
Katılımcılara başarılar dileriz.

2010 İSTANBUL İÇİN:
İstanbul, 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilen kentler arasında yer
almaktadır.
Bu nedenle 2010 yılında düzenlenecek mimarlık öyküleri yarışmasının konusu
bugünden İSTANBUL olarak belirlenmiştir. 2010 yılının yarışma kitabı Türkçe
ve İngilizce olarak basılacaktır.

Share button