F Tipi Cezaevlerindeki Hukuk Dışı ve Keyfi Uygulamalara Bir Örnek Daha...

21 Mart 2009, Cumartesi

F Tipi Cezaevlerinde siyasi tutsakların kitap ve dergi okuma özgürlüklerine karşı yazılı hukuki mevzuata aykırı olarak uygulanan keyfi tasarruflardan ibret verici bir örneği ve bizim tavrımızı belgeleyen iki ayrı metni sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

Sorun Yayınları ve SORUN Polemik Dergisi Yayın Kurulu

(Not: Kurul kararını ekli dosyadan okuyabilirsiniz. PEN) 

Yazılı Hukuk Dışı Keyfi Uygulamaya Yaptığımız İtiraz Dilekçesi:


T.C. Adalet Bakanlığı 12 Mart 2009
Ankara 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü
Eğitim Kurulu Başkanlığına
SİNCAN/ANKARA2 Nolu F Tipi Cezaevi C 12-101’de hükümlü Musa Şanak isimli okurumuzdan aldığımız 02.03.2009 tarihli taahhütlü mektup ile birlikte SORUN Polemik Marksist İnceleme Araştırma Eleştiri Dergi’mizin Ocak 2009 tarihli 34. Sayısının kendisine verilmediğini bildiren ekli karar metnini Kurumunuzun yazısından öğrenmiş bulunuyorum.

1. SORUN Polemik Dergimiz isminden ve içeriğinden de anlaşılacağı üzere kitap değil dergidir.

2. Hükümlü Musa Şanak’a verilmemesine karar verilen “Özgür Yurttaşlık” ile “Komünal Toplumsallaşma” isimli kitapların Sorun Yayınları ve SORUN Polemik Dergimiz ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

3. Dergimizin 34. Sayısında da sözü edilen kitaplarla ilgili herhangi bir yazı da yoktur.

4. Dergimizin okurumuz Musa Şanak’a verilmeyiş nedeninin mevcut yazılı hukuka aykırı keyfi bir tasarruf olduğu kanısındayım.

5. Dergimizin okurumuza verilmeyiş gerekçesini imzalayan tam sekiz şahsın ne anılan kitapların hangi yayınevi tarafından basıldığını, yazarının kim olduğunu ne de Dergimiz ile bir ilgisinin bulunup bulunmadığını incelememiş olduğu anlaşılıyor. Anılan şahısların âdeta bilgisayarda teksir edilmiş benzeri karar örneklerini ceffelkalem doldurup imzaladıkları anlaşılmıştır. Bu durumda kurumunuzun yanlış bir karar aldığı okurumuza verilen söz konusu karar metniyle de maddi kanıt olarak belgelenmiştir.

6. Kurumunuzun bu türden keyfi tasarrufunun en kısa zamanda düzeltilmesini ve SORUN Polemik Dergimizin 34. Sayısının okurumuz Musa Şanak’a verilmesini önemle rica ederim.

7. Bu türden fahiş bir hatadan ya da keyfi bir uygulamadan ötürü doğacak hukuki haklarımızı kullanacağımız, konuyu basın-yayın organları aracılığıyla kamuoyuna ileteceğimiz tabiidir.

Gereği için bilgilerinize sunulur.
Sorun Yayınları ve
SORUN Polemik Dergisi
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Sırrı Öztürk

Not: Bu dilekçenin bir örneği okurumuz Musa Şanak’a da iletilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Share button