Çağdaş On Yedi Türk Şairi Fransızcada...

16 Mayıs 2009, Cumartesi

Çağdaş 17 Türk Şairi adlı antoloji Fransa'nın en büyük yayınevleri arasında bulunan Harmattan Yayınları tarafından yayımlandı. Yayınevinde daha önce Bir Tufan Sonrası ve Diğer Şiirler adlı kitabı yayımlanan (2006), ve ülkemizde Baudelaire’den Günümüze Fransız Şiiri ve Çağdaş Fransız Şiirinden Seçmeler adlı iki Fransız şiiri antolojisini düzenleyen ve çevirerek kitaplaştıran; bu nedenle Fransız okurunun duyarlılığına aşina bir şair olan Metin Cengiz yayınevinin bu antoloji için Türkiye editörlüğünü üstlendi. Bu bağlamda Metin Cengiz’in tanıtıldığı arka kapakta ayrıca Türk şiiri hakkında 17 şairden yola çıkarak şu saptamalar yer aldı:


ÇAĞDAŞ 17 TÜRK ŞAİRİ (Arka Kapak)

Bu antoloji bize farklı büyük bir ses sunmaktadır. Destansı solukların karşısında ortaya çıkan bir şiir, angaje (bağlı) şiire denk düşen yalnızlığın saf şarkısı. Bazı şairler sözcüklere bir anlam çokluğu vererek kelime ekonomisi yaparken duyguların ışıltısı altında öykülemeyi başarılı bir biçimde gizliyorlar. Bazılarıysa ister mutlulukla ister trajik bir biçimde olsun kırılgan bireysel gerçekliğin tarihle nasıl iç içe geçirileceğini biliyorlar ya da Doğu ile Batı’nın karşılaştığı yerde sanki bir gazetenin sayfalarını yazıyorlar. Bu 17 şair ile dünyanın en rafine ve en zengin şiirlerinden değişik ve usta işi yazılmış bir şiirine, bitmemiş bir imgesine varmış oluyoruz.


Ön Kapak
Metin Cengiz editörlüğünde Harmattan Yayınevi tarafından yayımlanan antolojide şu şairler yer almaktadır. Yaş sırasına göre Ahmet Oktay, Cevat Çapan, Özdemir İnce, Fikret Demirağ, Ataol Behramoğlu, Güven Turan, mehmet Taner, Gülseli İnal, Sina Akyol, Ayten Mutlu, Tuğrul Tanyol, Metin Cengiz, Hüseyin Ferhad, Enver Ercan, Yavuz Özdem, Mustafa Köz, küçük İskender.

Çevirmenler ise Elif Alkan Su, Yaşar Avunç, Galip Baldıran, Mustafa Balel, T. Celal, Metin Cengiz, Aja Clavier, Mustafa Durak, Ferda Fidan, Pascale Gisselbrecht, Gül İlbay, L. Vekilli, Reha Yünlüel ve Gerard Augustin.

Share button