PEN'den Açıklama: "Ülkemizin siyasal ikliminde hüküm süren kutuplaşmanın yanında olmayacağız..."

9 Haziran 2009, Salı

Biz, 23 Mayıs 2009 kongresinde seçilen P.E.N yönetimi olarak, kültür hayatımızın ve ülke siyasasının demokratikleşmesinin, yaşadığımız sürecin en önemli gerekliliği olarak görüyoruz. Sanat ve edebiyat, ancak o zaman yaygınlaşarak ülkemiz insanının kendini ifadelendirme biçimi olabilir. Bu anlayışla, özgürleşmenin önüne çıkan- çıkabilecek totaliter tutum ve davranışların, nereden, hangi iktidar odağından gelirse gelsin, her tür engelin karşısında olma ilkesini benimsediğimizi, kültürel hayatımızın zenginleşmesinin önünde bir kısıtlama nedeni olabilecek, din, dil, milliyet, sınıfsal ayrımcılıklara karşı olduğumuzu, ülkemiz, düşünce ve ifade özgürlüğünün, sadece aidiyetlerin sınırlı gerçekliklerine değil, kültürel zenginleşmeye olanak sağlayacak çoğulculuğa dayanması gereğine inanıyoruz.

Bu anlayışın, demokratlığı bir strateji olarak kabul etmenin körleştirici taraftarlığından güç almadığını, demokratlığı bir ilke olarak benimsemenin önemini vurgulamak anlamına geldiğine de dikkat çekmek istiyoruz

Ülkemizin siyasal ikliminde hüküm süren kutuplaşmanın yanında olmak yerine, iktidar odaklarına yakın olsun-olmasın, günümüzün bütün baskılayıcı politikalarıyla mücadele edilmesi gereğini benimsiyoruz. Biz, P.E.N yönetimi olarak, üyemiz olan- olmayan bütün yazarların yazma, yazdıklarını yayma haklarından yanayız. Bu eylemlilik yolunda oluşmuş, oluşabilecek bütün sivil örgütlenmeleri, örgütlü toplum olmanın gerekliliği olarak benimseriz. Dillerin korunmasını, düşüncelerin özgürce ifadelendirilmesini ve sivil- demokratik örgütlülüğü, içinde bulunduğumuz dünyanın olmazsa olmazları olarak görüyoruz. Bu anlayış, üyesi olduğumuz ‘Uluslarası P.E.N kongrelerinde’ alınan kararların ışığında benimsediğimiz ortaklaşmacı görüşe ve dünya barışına katkıda bulunma isteğimize de denk düşmektedir.

Önümüzdeki dönem, P.E.N Türkiye, hem okullarda, hem de kültür coğrafyamızın bütün mekânlarında olacaktır. Bu etkinliklerimizde yer alacak üyelerimizin her sözcüğü bizim için çok değerlidir .

Sanata ve özgürlüğe açık bir dünya barışına katkıda bulunmak yolunda çabalarımızın güçlenmesi dileği ve kararlılığıyla…

P. E. N Türkiye Merkezi Yönetim Kurulu Adına
Başkan İnci Aral

Share button