Cumalı-Seferis GÖKYÜZÜ Kültür ve Sanat Derneği Kuruldu

30 Haziran 2009, Salı

GÖKYÜZÜ Kültür ve Sanat Derneği 2009 yılı başlarında kurulmuş bulunmaktadır. 
Haziran 2009 tarihinde yapılan ilk genel kurul toplantısında asli yönetim kurulu seçilmiş olup, çalışmalarına aktif olarak başlamıştır. Dernek kurucuları, yönetim kurulu üyeleri, Derneğin amacı ve çalışma konuları hakkında bilgi aşağıda sunulmuştur. 

Dernek merkezi İzmir'de  (Urla İskele) bulunmakla birlikte, gerek Türkiye’nin, gerekse Akdeniz ülkelerinin yazar, sanatçı, akademisyen, eleştirmen ve felsefecileri ile ilişki ağları kurulması ve edebiyat, sanat, felsefe alanlarında müşterek yapılanmalar gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bu çerçevede ve programlanacak projeler üzerinden yapılacak ortaklaşa çalışmalardan kalıcı verimler sağlanması; üretilecek yapıt, inceleme ve araştırmaların daha ışıklı bir dünya özlemini taşıyan herkesle paylaşılması amaçlanmaktadır. Başka bir anlatım ile Dernek, özgür bir düşünce ve sanat okulunun altyapısını oluşturmayı ve bayrağı, gençlere aktarmayı hedeflemektedir.

Dostluk ve dayanışma duygumuz ile.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Kurucular:
Süreyya Berfe, Sina Akyol, İsmail Mert Başat, Hasan Özkılıç, Hayri K. Yetik, Özgen Seçkin, Hüsamettin Çetinkaya.

Yeni Yönetim Kurulu:
İsmail Mert Başat (başkan), Hasan Özkılıç (başkan yardımcısı), Özgen Seçkin (sayman), Asuman Susam (yazman), Sina Akyol (üye ilişkileri).

Yeni Denetim Kurulu:
Hayri K. Yetik, Şerife Yalçınkaya, Altay Ömer Erdoğan.


Derneğin Amacı ve Çalışma Konuları:
Türkiye’de kültür, sanat, edebiyat ve felsefe birikiminin daha da gelişmesine ve etkinleşmesine yeni bir ortam daha hazırlamak; düşünsel, kültürel, yazınsal ve sanatsal çalışmalara katkıda bulunmak; gerek yapacağı çalışma ve etkinliklerdeki alılmayıcılarını, gerekse üyelerini bu ortamlardaki üretkenlik ve yaratıcılıkları için desteklemek; Urlalı gençler başta olmak üzere, gençlerin sanat ve edebiyatın ilgi duydukları dallarındaki sanat dili ve uygulama teknikleri açılarından bilgi ve becerilerini artırıp zenginleştirmek; başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere bütün ülkelerin şairleri, yazarları, eleştirmenleri, sanatçıları ve felsefecileri ile birlikte ülkemizde ve ayrıca diğer ülkelerde kültür, sanat, edebiyat ve felsefe alanlarında etkinlikler gerçekleştirmek; diğer ülkelerden düşünür, yazar ve sanatçıları ülkemize davet etmek; derneğimize üye olsun olmasın yazar, düşünür ve sanatçılarımızı diğer ülkelerdeki etkinliklere göndermek; insanlar arasındaki kardeşlik, dayanışma, eşitlik, barış ve özgürlük ilkelerini besleyip geliştirmek; ülkemizin ve dünya halkları kültürlerinin, sanatının, edebiyatının ve düşünsel verimlerinin evrensel ölçekte ve karşılıklı olarak tanınıp gelişmesine katkıda bulunmak, amacı ile kurulmuştur.

Dernek kuruluş esinini, kuruluş yeri olan Urla’nın bilgi, düşünce ve dayanışma-kaynaşma temelindeki tarihse köklerinden; Urlalı iki yazardan, Necati Cumalı’dan ve Yorgo Seferis’ten; Urla’nın bugünkü gençlerinin sanat, edebiyat ve felsefeye olan canlı ilgilerinden almıştır.

Derneğin adresi: Yorgo Seferis Sokak No.1 İskele Urla/İzmir

Share button