Chomsky’nin Yayıncısına Hapis Cezası Kesinleşti

6 Ekim 2009, Salı

Chomsky’nin Yayıncısı Fatih Taş’a bu kez cezaevi yolu göründü Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen yayınevi sahibine verilen ceza kesinleşti

Başbakan Erdoğan’ın, TBMM’nin yeni yasama yılı resepsiyonunda altını çizerek “Fikrinden, düşüncesinden dolayı hiçbir insanın yargılanmasından yana değiliz” ifadesine karşın yayımladığı bir kitaptan dolayı hüküm giyen yayıncı Fatih Taş’ın cezası infaz aşamasında.

ABD’li ünlü düşünür Noam Chomsky’nin “Amerikan Müdahaleciliği” adlı eserinden dolayı yargılandığı dönemde Chomsky’nin Türkiye’ye gelerek kendisine destek verdiği Aram
Yayıncılık Sahibi ve Sorumlu Müdürü Fatih Taş’a yayımladığı bir kitaptan dolayı verilen 5 ay hapis cezası kesinleşerek dosya İstanbul İnfaz Savcılığı’na gönderildi. Anayasa Mahkemesi'nin 18.06.2009 tarihli, yayınevi sahiplerinin yargılanması ve cezalandırılmasına ilişkin TMK hükümlerini iptal kararı da dikkate alınmadı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13.12.2007 tarihinde yayımcı Fatih Taş hakkında, 3713 Sayılı Yasa’nın 7/2-son Maddesi gereğince 6 Ay Hapis ve 343 YTL. Adli Para cezası, 765 Sayılı TCK’nın 59. maddesi gereğince cezadan 1/6 oranında indirim yapılarak 5 Ay Hapis ve 285 YTL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına ilişkin kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce onandı. Dairenin onama kararı ardından İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen dava dosyası mahkemece kesinleştirilerek, Fatih Taş hakkında 5 ay hapis cezasına ilişkin infaz işlemlerinin gerçekleştirilmesi için İstanbul İnfaz Savcılığı’na gönderildi. İnfaz Savcılığı Fatih Taş’a tebligat çıkararak 10 gün içerisinde teslim olarak cezaevine
gönderilmesini, bu süre zarfında teslim olmazsa hakkında yakalama emri çıkarak cezaevine gönderilmesini sağlayacak.

MAHKUM OLAN KİTAP

Fatih Taş’ın Sorumlu Müdürü ve Sahibi olduğu Aram Yayıncılık tarafından 2003 yılı Ekim ayında yayımlanan “KIRBAŞI BASKINI-PKK’NİN DOĞUM GECESİ“ isimli kitaptan dolayı, yapılan yargılama sonucu, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkmesi’nce 2007/113 Esas ve
2007/439 Karar No ile 13.12.2007 tarihinde müvekkilim hakkında, 3713 Sayılı Yasa’nın 7/2-son Maddesi gereğince 6 Ay Hapis ve 343 YTL. adli para cezası, 765 Sayılı TCK’nın 59. maddesi gereğince cezadan 1/6 oranında indirim yapılarak 5 ay hapis ve 285 YTL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ayrıca TCK’nın 53/1-2-3. maddelerinin uygulanmasına dair MAHKUMİYET KARARI verilmişti. Yürürlükte olan 3713 sayılı Yasanın 7/2 maddesine göre “Terör örgütünün propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak etmemiş olan sahipleri ve yayın sorumluları hakkında da bin günden onbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur”. Kanun maddesinde açıkça basın ve yayın organları sahipleri ve yayın sorumluları hakkında uygulanacak yaptırım doğrudan para cezası olarak öngörülüyor. Kanuna rağmen, yayımcı Fatih Taş’a doğrudan hapis cezası verilmiştir. Kaldı ki
Anayasa Mahkemesi'nin 18.06.2009 tarihli iptal kararıyla birlikte basın ve yayın organları sahiplerine adli para cezası bile verilemeyecektir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi, 18.06.2009 tarihinde Terörle Mücadele Kanunu’nun, terörle ilgili suçlarda, suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, basın yayın organı sahiplerine de ceza verilmesini öngören hükümlerini iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi, Terörle Mücadele
Kanununun 6. maddesinin 5532 sayılı Yasanın 5. maddesiyle değiştirilen dördüncüsü fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “…sahipleri ve…” ibaresini iptal etmiştir. “Terör örgütünün propagandası suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, suçun işlenişine
iştirak etmemiş olan sahipleri hakkında adli para cezası verilmesi”ni hükme bağlayan 5532 sayılı Yasanın 6. maddesiyle değiştirilen Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü tümcesinde yer alan “…sahipleri ve…” ibaresinin de iptaline karar
verilmiştir. Mahkumiyet kararı 13.07.2009 tarihinde Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde
onandıktan sonra geçtiğimiz günlerde İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş ve Taş hakkında verilen ceza mahkemece kesinleştirilerek dosya infaz savcılığına gönderildi.


Fatih Taş'ın avukatları İnan Akmeşe ve Yıldız Polat

Share button