Tekel İşçilerinin Direnişlerini Destekliyoruz

8 Ocak 2010, Cuma

Küreselleşmeyle yaratılan yeni dünya düzeni, ülkemizin kar eden kamu varlıklarının özelleştirilmesini, emek piyasasının ve çalışma koşullarının, işçiler, çalışanlar ve sendikalar aleyhine düzenlenmesini dayatmaktadır.

12 Eylül baskı ortamının sürdüğü günümüz Türkiyesi'nde, ekonomik krizin faturası, halka, çalışanlara çıkarılmaktadır. Sosyal devlet anlayışının terk edilerek, yaygın özelleştirme uygulamalarıyla, devletin kamusal alandan çekildiğini, emek kesiminin, sosyal güvenlik ve çalışma haklarının daraltıldığını görüyoruz. Ücretlerin düşürüldüğü, işten çıkarmaların yoğunlaştığı, aç, yoksul ve işsiz sayısının arttığı, sendikalı üye sayısının azaldığı, örgütlenme önündeki engellerin sürdüğü bir süreci yaşıyoruz.

Son olarak, 60 Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü'nün kapatılmasına karar verilerek, bu işletmelerde çalışan 12 bin işçiye 4-C statüsü dayatılmaktadır. 

4-C statüsü, TEKEL işçilerinin emeklerinin ve özlük haklarının kaybı anlamına gelmektedir. "Geçici Çalışma Modeli" diye adlandırılan bu statüyle işçilere düşük ücret, sendikasız çalışma hayatı dayatılmakta, işçilerin hakları ellerinden alınmaktadır. Bu dayatmaya karşı çıkan, özlük haklarıyla kamu kurumlarına devredilme talebinde bulunan, fabrikalarını ve üretimlerini savunan TEKEL işçileri, biber gazı, basınçlı su ve orantısız güç kullanımı ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Düşünce, örgütlenme hak ve özgürlüklerine, demokratik açılımlar yerine faşizan karşı çıkışlarla cevap verilmesi, barış ortamını her geçen gün zora sokmakta, ülkemizi kaos ortamına sürüklemektedir.

Türkiye PEN Merkezi, belediyelerde, demiryollarında, itfaiyede çalışan işçilere ve sendikalara karşı yapılan toplu saldırılara karşı emeğin ve emek örgütlerinin yanındadır. Biz aydın, yazar ve sanatçılar TEKEL işçilerine yapılan saldırıları protesto ediyor, saldırılara karşı direnen TEKEL işçilerinin yanında olduğumuzu ifade ediyor, Hepimiz TEKEL işçisiyiz diyoruz.

TÜRKİYE PEN MERKEZİ

Share button