Buket Uzuner: "Sansür Her Siyasi Görüşe Hayırsız ve Uğursuzdur."

3 Nisan 2010, Cumartesi

BUKET UZUNER 'E TEŞEKKÜRLERİMİZLE...

Değerli üyemiz, yazar Buket Uzuner SKYLİFE Dergisi'nde yayınlanan yazısının kendisinden habersiz- izinsiz kesilmesi nedeniyle mahkemece açtığı davayı kazanmıştır.

Buket Uzuner'e, ülkemiz demokrasi kültürüne ve yazarlığın özgürlük bilincine yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz.

Öte yandan, tarihin kazanımlarını yok sayan sansürcü anlayışların yaşadığımız günde hala geçerli olabilmesi üzücüdür. Çünkü sansür; sadece yazarların yaratım özgürlüğüne set çekmekle kalmaz, ait olduğu ülkenin gelişmesini de sekteye uğratır. Tarih, sadece o ülkenin insanları için geriye gider, toprak ve insan değersizleşir. 

Bu yüzden de; demokrasiye aykırı, hayata hayırsız ve uğursuzdur!

Bir daha yaşanmamasını diliyoruz.

PEN TÜRKİYE YÖNETİM KURULU
BUKET UZUNER SANSÜRE KARŞI AÇTIĞI 1 TL’lik DAVAYI KAZANDI.YAZAR: ”SANSÜR HER SİYASİ GÖRÜŞE HAYIRSIZ VE UĞURSUZDUR!” dedi.

Buket Uzuner THY SKYLIFE Dergisi tarafından kendisine ısmarlanan MODA konulu dosya yazısının derginin Haziran 2009 sayısında bir paragrafının sansürlenerek kesildiğini okur mektupları ve Modalılar’ın tepkileri nedeniyle öğrendi. Bir semt monografisi olarak incelediği Moda’nın ‘iskele kafesine konan içki yasağının yüzlerce yıllık İstanbul hoşgörüsüne yakışmadığını ‘yazdığı paragrafın kendisinden habersiz kesilmesi nedeniyle kendisinin bu yasaktan habersiz olduğunu düşünen okurlar tarafından tepkiyle karşılanması üzerine SKYLIFE Dergi editörü de bu sansürü doğruladı.

Buket Uzuner, düşünce ve yazma özgürlüğü ile ilgili bu sansür olayına dikkat çekmek için ANKARA 4. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ’ nde Av.Abdullah EGELİ vasıtasıyla açtığı 1TL’lik tazminat davasini 15.03.2010 Tarihinde kazanmış olup, Moda yazısı kararın kesinleşmesini takip eden 3 aylık bir tarihte sansürsüz olarak SKYLIFE dergisinde ve online olarak www.skylife.com sanal dergisinde yayımlanacaktır.

Share button