Oğuz Tansel Halkbilimi Ödülü Açıklandı

9 Mayıs 2010, Pazar

‘Oğuz Tansel Yazın Ödülü’ bu yıl Halkbilimi dalında verilmiştir. Prof.Dr. Cevat Geray, Prof.Dr. İlhan Başgöz, Prof.Dr. Ali Rıza Balaman, Prof.Dr. Nüket Tör, Prof.Dr. Muhtar Kutlu, İlhan Gülek ve Metin Turan’dan oluşan jüri oybirliği ile Özlem Sezer’i “Masallarda Toplumsal Cinsiyet” adlı dosyası ile ödüle değer bulmuştur. Çalışma, farklı dil ve kültürlerden derlenen masallar üzerinde yapılan yoğun bir araştırma sonucunda gerçekleştirilmiştir. Masallardaki toplumsal cinsiyet ayırımı, bu cinslere yüklenen özellikler, farklılıklar, çelişkiler, çatışmalar ve ayrımlar çok çarpıcı bir şekilde ortaya konmuştur. Masallarda kadın motifi çok iyi bir şekilde işlenmiş, değerlendirmeler akıcı bir dille toplumsal gerçeklerimize uyan bir sona bağlanmıştır. Oğuz Tansel Halkbilimi ödülü İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş yerleşkesinde Fazıl Say Salonu’nda, 22 Mayıs 2010 Cumartesi günü, saat 19:00’da yapılacak toplantı’da Özlem Sezer’e verilecektir. Ödül töreni Troya Folklor Araştırmaları Derneği, Folklar/Edebiyat Dergisi, Ankara Aydınlığı Girişimi ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. Toplantıda çeşitli etkinlikler yanında Troya Folklor Araştırmaları Derneği halk oyunları ekibi de bir gösteri sunacaktır. 

Share button