P.E.N. Türkiye Merkezi'nden Tutuklu Yazarlara Ziyaret: "Yazarın tutuklanması, okurun tutuklanmasıdır."

22 Mayıs 2010, Cumartesi

P.E.N. Hapisteki Yazarlar Komitesi cezaevinde bulunan iki yazarı ziyaret etti. Aynı zamanda P.E.N. Türkiye Merkezi üyesi de olan Muharrem Erbey'i ziyaret eden Hapisteki Yazarlar Komitesi Başkanı Halil İbrahim Özcan ziyaret sonras şu açıklamayı yaptı: "Saygıdeğer üyelerimizden, yaklaşık beş aydır yüksek güvenlikli D- tipi cezaevinde tutuklu bulunan Muharrem Erbey 18 Mayıs günü Halil İbrahim özcan tarafından ziyaret edildi. Bir yazar ve hukuk insanı olarak düşüncelerini açıklamaktan başka eylemi olmayan Muharrem Erbey'in yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz. Muharrem Erbey arkadaşımızın selamlarını sizlere iletiyorum. Eğer kendisine kitap göndermek ya da mektup, kart yazmak isterseniz

Muharrem Erbey
D-Tipi cezaevi
Diyarbakır

yazmanız yeterli olacaktır."

Hapisteki Yazarlar Komitesi üyesi yazar-avukat Sabri Kuşkonmaz da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mustafa Balbay'ı ziyaret etti. Sabri Kuşkonmaz'ın ziyaret sonra yaptığı açıklama ise şu şekilde: "P.E.N Hapisteki Yazarlar Komitesi, daha önce Yönetim Kurulu'nun aldığı karar uyarınca, Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan gazeteci-yazar Mustafa Balbay'a destek ziyaretinde bulundu. Mustafa Balbay, siyaset, gezi ve çocuk alanlarında yayımlanmış pek çok kitabı bulunan bir yazar ve aynı zamanda gazetecidir. Bilindiği gibi P.E.N, tüm dünyada yazaralrın düşünce ve yaratım özgürlüğünü, yazma özgürlüğünü savunmayı temel ilke olarak kabul etmiştir. Bu çerçevede, düşünce, yaratım, yazma ile ilgili olarak siyasal iktidarın neden olduğu tüm engeler, yasaklamalar, yazarın özgürlüğünü ortadan kaldıran etmenler olarak kabul edilmeketdir. Yazarın kitaplarından, mühalif düşüncelerinden, yazılarından dolayı
kovuşturmaya uğratılması ve özellikle tutuklanması kabul edilemez uygulamalardır. Çünkü, ziyaret sırasında Mustafa Balbay'ın dediği gibi "yazarın tutuklanması, okurun tutuklanmasıdır." Okurun tutuklanması ise, ülkenin tutuklanmasıdır. Yazarları tutuklu bir ülke, bir toplum ise, özgür bir toplum değildir.

Hapisteki Yazarlar Komitesi, P.E.N'in bu alandaki, özellikle hapsedilen, tutuklanan yazarları, bu yazarların sorunlarını izlemek için tüm dünyadaki merkezlerin oluşturduğu ve her ülkede ayrı ayrı çalışan ancak, tüm verileri, kampanyaları etkin bir biçimde birlikte yürüten bir komitedir. Hapisteki Yazarlar Komitesi, ülkemizde de, pek çok yazarın davalarını takip etmekte, tutuklanmaları halinde cezaevlerinde destek ziyaretlerinde bulunmaktadır. Komite, yazı ve düşünce özgürlüğü bağlamında, suçlama/suç/ceza ne olursa olsun, çağdaş dünyanın kabul ettiği "masumiyet karinesi" ilkesini de dikkate alarak, yazarların yanında olmaya, destek olmaya özen göstermektedir. Komite bu çerçevede Mustafa Balbay'ı cezaevinde ziyaret etmeyi gerekli görmüştür. Bu amaçla, P.E.N Hapisteki Yazarlar Komitesi adına, komite üyesi yazar- avukat Sabri Kuşkonmaz 20.05.2010 tarihinde, Silivri 4 No lu Cezaevi
12. Koğuşu'nda bulunan gazeteci-yazar Mustafa Balbay' a destek ziyaretinde bulunmuştur.

Share button