Uluslararası PEN WikiLeaks'i Destekliyor

11 Aralık 2010, Cumartesi

Dünyada Yazarlar Birliği PEN'in Uluslararası Yönetim Kurulu 10 Aralık  2010 günü Wikileaks konusunda basın açıklaması yaptı: 
"Uluslararası PEN ifade özgürlüğü ile yurttaşların bilgi edinme ve  şeffaflık hakkını savunur. WikiLeaks medya evriminde önemli bir dönüm  noktasıdır. Belgelerin sızdırılması ABD hukuku açısından suç olsa bile o belgelerin Wikileaks tarafından yayınlanması suç değildir. WikiLeaks basının tarihte hep yaptığı bir şeyi yapmaktadır. Tek fark belgelerin  edit edilmemesidir. Gazetecilerin fiilen saldırıya uğradığı, hapsedildiği ve hatta öldürüldüğü bir dünyada bir gazetecinin ölümünü talep etmek acınacak bir sorumsuzluk örneğidir. Uluslararası PEN bu tartışmada sorumlu davranmayı ve toplumun uç kesimlerine dönük oynamamayı önerir. Ayrıca, WikiLeaks'e yardımların baskılar nedeniyle engellenmesi vahim bir durumdur. Uluslararası PEN devletler ile şirketleri ifade özgürlüğünü baltalayıcı çabalardan vazgeçmeye çağırır. WikiLeaks yayıncılığına karşı çıkarak ifade özgürlüğüne saygısızlık eden hükümetler internete sansür uygulayan ülkeleri eleştiremez. WikiLeaks dinamik bir konudur. Bu süreci yakından izleyecek ve tavrımızı gereğince ayrıntılandıracağız. Bu alandaki tartışmayı memnuniyetle karşılıyor, dünyadaki bütün PEN üyelerinin katkılarını heyecanla bekliyoruz. " 


PEN Uluslararası Yönetim Kurulu geçen eylülde Tokyo'da yapılan kongreden beri şu yazarlardan oluşuyor: John Ralston Saul (Uluslararası Başkan), Hori Takeaki (Genel Sekreter), Eric Lax (Sayman), Tarık Günersel, Marketa Hejkelova, Philo Ikonya, Lee Gil- Won, Yang Liang, Mohammed Magani ve Haroon Siddiqui.

Share button