Uluslararası PEN Barış ve Özgürlük Bildirgesi

12 Kasım 2011, Cumartesi

Değerli PEN Üyeleri, Bütün Barış ve Özgürlük Yanlıları,
Dünyamızda son yirmi dört yılda olan değişikliklere rağmen, Uluslararası PEN 1987 Barış ve Özgürlük Bildirgesi temelde geçerliliğini koruyor.
Bu önemli belgeyi İngilizce aslı ile sunuyorum.

Tarık Günersel

PEN Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi & Türkiye Merkezi Başkanı

Uluslararası PEN Barış ve Özgürlük Bildirgesi 1987


Savaşın siyasetin uzantısı olduğu şeklindeki eski fikir artık geçerli değildir. Büyük askerî makineler, yeni teknoloji ve insanlığı yok edebilecek ve gezegenimizdeki hayatı tamamen sona erdirecek bir birikime varan nükleer silahlar hiçbir uzantı imkânı kalmayabileceğini gösteriyor: Ne siyaset ne de başka bir insanî faaliyet mümkün olur.

Dünyada Doğu ile Batı gibi ölümcül bir bölünme var. İkisi arasındaki nükleer silahlanma yarışı bu çatışmayı sona erdiremez; bu çatışma askerî yoldan çözüme kavuşamaz. Silahlanma yarışı insan denetiminden taşma eğiliminde olup insan ya da makine kaynaklı bir hatanın dünyamızı mahvetmesi muhtemeldir.

Nükleer silahların yığılması aynı zamanda psikolojiyi tahrip eden bir tehdittir: Büyük küçük hiçbir millet böyle bir ruh haliyle yaşayamaz, yaşaması beklenemez. Nükleer tehdit özellikle gençler üzerinde ciddî psikolojik zararlara yol açmaktadır. İnsanlığın ruh sağlığı ancak tam bir silahsızlanmaya kapı açacak olan tam bir nükleer silahsızlanma ile mümkündür.

Terörizm kınanmalıdır. İster devlet terörü olsun, ister kişi terörü ve isterse özgürlük mücadelesi adına kendini meşru sayan bir terörizm olsun, kınanmalıdır. Terör yöntemleri kullanan hareketler kendilerini adadıkları amaçların altını oyarlar ve meşruluk iddiaları geçersizleşir.

Barış olmadan özgürlük olmaz. Özgürlük olmadan da barış olmaz. Birey ile toplumun özgürce gelişmesi uzun süreli ve kalıcı bir barış için gereklidir. Yalnızca özgür erkekler ve kadınlar başkalarıyla, uluslar, sınıflar, ırklar ve dinlerle birlikte barış içinde yaşayabilir.
PEN üyeleri bu ilkeleri benimser ve gerek uluslararası alanda gerekse kendi toplumlarında savunurlar. 
50. Uluslararası PEN Kongresi

Mayıs 1987 Lugano-İsviçre International PEN – Lugano Chart

Declaration on Peace and Freedom

The old idea that war is an extension of politics by other means is no longer valid. The vast military machinery, new technology and the accumulation of nuclear power capable of exterminating mankind and obliterating all life on our planet may mean that there will be no extensions at all, either of political or of any other human activity.

There is a fatal division of the world into East and West. The nuclear arms race between the two cannot resolve this conflict: it cannot be resolved by military means. The arms race tends to escalate beyond human control and to bring humanity into a situation where human or mechanical errors are all to likely to precipitate the destruction of our world.

The stockpiling of nuclear arms also poses a psychological threat with which no nation, large or small, should be expected to live. In itself, this threat inevitably has serious psychological consequences, especially on the young. Only a complete nuclear disarmament as a prelude to total disarmament can assure the spiritual well-being of mankind.

Terrorism is to be condemned whether it includes state terrorism, individual terrorism or terrorism that justifies itself as part of a struggle for liberation. Movements using terrorist methods annul the missions to which they are dedicated and lose all claims to legitimacy.

There can be no freedom without peace and no peace without freedom: the free development of the individual and of society is a condition for long-lasting peace. Only free men and women can live in peace with other people, nations, classes, races and religions.
P.E.N. members accept these principles and agree to proclaim and support them internationally and within their own communities.
Lugano, Switzerland,May 1987

The 50th Congress of International P.E.N

Share button