Sivas Katliamı İnsanlık Suçudur "Zamanaşımı" Olamaz

5 Aralık 2011, Pazartesi

5 Aralık günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çağrı yapılacak. 1993 Sivas kıyımı ileilgili. Suçun zamanaşımına uğratılması ihtimaline karşı. İnsanlık suçunun zamanaşımı olmayacağını hatırlatan bir çağrı. 6 Aralık günü ise duruşma var.

Sivas katliamı davası zaman aşımı bahanesiyle rafa kaldırılmamalı, yoksa insanlık darafa kaldırılmış olur. Umarız, yetkililer sorumlu davranır. Hiçbir çağdışıkanunu gerekçe göstermeden. Yoksa yakılışımız sürüyor demektir. Daha kalabalık birgüruhun ateşiyle.

PEN Türkiye Merkezi adına TarıkGünersel, Başkan

Share button