Siyasal İktidarlar Hak ve Özgürlükler Konusunda İkiyüzlüdür

23 Aralık 2011, Cuma

Dünyanın neresinde olursa olsun, tüm siyasal iktidarlar, temel haklar ve özgürlükler konusunda, görünür söylemlerinin tersine kendi rasyonellikleri paralelinde bir ikiyüzlülüğe sahiptirler. Hakların ve özgürlüklerin güvencesi, hiç bir zaman siyasal iktidarlar olamaz. Çünkü bunlar, hak ve özgürlüklerin insan için olan yaşamsallığı ve vazgeçilmezliği ilkelerini işlerine gelmediğinde derhal ihlal ederler. Çünkü hak ve özgürlükler, siyasal iktidarlar için bir insani amaç değil bir iktidar etme/yönetme aracıdır. Bu araçsallıktır ki, egemenleri hak ve özgürlükler konusunda güvenilmez kılmaktadır. Fransa'da düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı ve politik kaygılarla çıkarılan yasa, acılar üzerinden politika yapılmasıyla da başka bir yanlıştır.

Bu yanlışları, bu ikiyüzlülüğü iktidarlar hep yapar. Fransa örneğinde olduğu gibi, ifade özgürlüğü başta olmak üzere özgürlükleri ihlal eden, hafife alan tüm iktidarların karşısında olmayı sürdüreceğiz.

PEN Türkiye Merkezi Yönetim Kurulu

Share button