Üyemiz Pınar Selek'in davasında savcılıktan yok hükmünde mütalaa

7 Mart 2012, Çarşamba

Üyemiz Pınar Selek'in yanındayız. İşkence ve haksız tutukluluk yıllarından sonra, üç kere beraat etmesine rağmen savcılığın müebbet hapis ısrarı inanılmaz. Bu tam bir psikolojik işkencedir.

Hâlâ Tanığız Platformu'nun iletisini aktarıyoruz.

PEN

*

Pınar Selek'in de yargılandığı on dört yıldır süren davada beraat kararına karşın savcılığın hala mütalaa vermesi hukuksuzluğun devam ettiğini gösteriyor.

Savcılıktan yok hükmünde mütalaa:

Sosyolog-yazar Pınar Selek’in üç kez beraat ettiği Mısır Çarşısı davasıile birleşen diğer davalardaki usul eksikliklerinin tamamlanmasına ilişkinyargılama, 7 Mart 2012 Çarşamba günü Beşiktaş Özel Yetkili 12. Ağır CezaMahkemesi'nde görüldü.
Pınar Selek, Mısır Çarşısı ileilgili davada 3 kez beraat etmiş olmasına karşın savcılığın halen bu aşamadayeni mütalaa vererek ağırlaştırılmış müebbet hapis istemesi büyük şaşkınlıkyarattı. “Yok hükmünde”ki bu mütalaa sonrası diğer sanıklarla ilgili ifade vesavunmaların tamamlanması için duruşma 1 Ağustos 2012 tarihine ertelendi.

3. Beraat kararı sonrası artık Yargıtay Ceza Kurulunda görüşülecek olanMısır Çarşısı dosyası ile ilgili mütalaa verilmesi hukuksuzluğun devamettiğinin önemli bir göstergesi oldu. Oysa ki Mısır Çarşısı davasında Pınarselek hakkında verilen beraat kararında mahkeme daha önce direnme kararıverdiği için, zaten karara çıkmış olan ve mahkemenin el çekmiş olduğu budosyada savcılığın mütalaa vermesi hukuken mümkün değildir. Bu anlamdasavcılığın verdiği mütalaa yok hükmündedir. Daha önce de savcılık yine birhukuksuzluğa imza atarak, Pınar Selek’inmayıs ayında alınan ifadesi sırasında beraat ettiği davadan tutuklanmasınıtalep etmiş, mahkeme tutuklanma talebini hukuka uygun biçimde reddetmişti.

Hatırlanacağı üzere, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun bozma kararı üzerine,9 Şubat 2011’de İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkemePınar Selek’in Mısır Çarşısı davasından beraatı yönünde vermiş olduğu karardabir kez daha direnmiş ve Pınar Selek üçüncü kez beraat etmişti.

14 yıldır bir belirsizlik süreci içinde işkenceye dönüşen bu davanın kamuoyuile birlikte sonuna kadar takipçisi olduğumuzu bir kez daha ilan ediyor vePınar Selek için nihai beraat talep ediyoruz.


Hâlâ Tanığız Platformu

Share button