2012 Mart Ayı Kitabı: Kadınlar İçin Söylenmiştir

18 Mart 2012, Pazar

2012 Mart Ayı Kitabı olarak Gülsüm Cengiz’in yirmi yılda hazırladığı “Kadınlar İçin Söylenmiştir” adlı kitabını seçtiğimizi kıvanç duyuruyoruz. Evrensel yayınları arasında yer alan bu kapsamlı eser kadınların 6000 yıllık şiirli bir tarihidir. Gülsüm Cengiz’in bu kitaba yol açan amacı şöyle özetlenmiştir:

“İnsanlık tarihinin başından bu yana Ege'den Mezopotamya'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar yaşadığımız coğrafyada çeşitli evrimlerden geçmiş kadın yaşamlarına şiirli bir tanıklık sunmak... Çeşitli dönemlerde toplumsal ilişkilere, değer yargılarına, kadının toplumsal yaşam içindeki yerine, kadın erkek ilişkilerine, kadın yaşamlarına ışık tutabilmek... Kadınların yaşam koşullarını ortaya koyarken; değişme istek ve çabalarına, bu uğurda verilen mücadeleye, direnç ve umuda da tanıklık etmek... Kadının ya da daha doğru bir söyleyişle insanın özgürleşmesi için yapılan etkinlikler ve yürütülen mücadele için bir kaynak oluşturabilmek... Kadının cins olarak da emekçi olarak da sömürülmediği bir dünya kurma ve insanın özgürleşme mücadelesine küçük de olsa bir katkı sunabilmek.”

Eser kadınların toplumsal yaşam içindeki yerlerine, yaşam çevrelerine, yaşlarına vb. durumlara göre değişik bölümlere ayrılmış ve usta ozanlarımızın dizeleriyle adlandırılmıştır. Kadınların yaşam koşulları Gülten Akın'ın "Kadın Olanın Türküsü"; genç kızlar Fikret Demirağ'ın "Kızım Ürkek İçli Bir Kuştur"; analık durumu Arif Damar'ın "Analar"; emekçi kadınlar Süreyya Berfe'nin "Sevgiyle Başlarız İşimize"; doğunun kadınları Hilmi Yavuz'un "Doğu'nun Kadınları"; bedenini satarak yaşamaya çalışan kadınlar Sabahattin Yalkın'ın "Kör Yaşam"; haksızlıklara karşı çıkarak mücadele eden kadınlar Sennur Sezer'in "Doğuran Bir Kadına Direnç" şiir adlarıyla belirtilmiştir.

Bu kapsamlı eseri, Gülsüm Cengiz’e, şiirleri olan bütün şairlere ve Evrensel Yayınevi’ne teşekkür ve saygı ile bütün şiirseverlere öneriyoruz.

PEN Yönetim Kurulu

Share button