Laik ve Demokratik Bir Dünya Gereği

28 Ekim 2012, Pazar

Gezegendeki 20 bin PEN üyesi farklı siyasal görüşlere sahip ama ortak payda edebiyatın özgürce gelişmesi için laik ve demokratik bir dünyanın gerekli olduğu kanısı. 

Türkiye'deki gelişmeler ise tam ters yönde. 

PEN Türkiye Merkezi onyıllardır gerçekten laik ve demokratik bir cumhuriyet yönünde adımlar atılmasından yana olagelmiştir. 

Artan baskılar ve yasaklamalar karşısında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bağlamında bu yöndeki taleplerin ses bulması önem taşıyor. 

Dünya Yazarlar Birliği PEN Türkiye Merkezi  

Share button