Gılgamış Tabletine Bakarken PEN

10 Mart 2013, Pazar

Ölümsüzlük peşindeki her insan bir Gılgamış'tır.
Her sanatçı kısmen yaratır ölümsüzlüğünü
"Eserleriyle Yaşayanlar" arasına katılmak üzere.
PEN dünya edebiyatını koruyup geliştirme çabasında
1921'den beri.


Each person in search of immortality is a Gilgamesh.
Every artist partly creates immortality
to join those who live on through their works.
Since 1921, PEN has contributed to the preservation and
development of world literature. 

Share button