Dünya Yazarlar Birliği PEN: "Barış insan hakları arasında sayılmalıdır"

20 Eylül 2015, Pazar

Değerli Yurttaşlar, Dünyadaşlar,

21 Eylül Barış Günü'nün tüm dünyada kurşunsuz, bombasız, şiddetsiz geçmesini diliyor, her kişi ve kurumu bu yönde davranmaya çağırıyoruz. 2013'te yazılıp benimsenen PEN Barış Bildirgesi özetle şöyledir:

"Uluslararası PEN ifade, diyalog ve alışveriş özgürlüğüne dayalı bir barış kültürü geliştiren önde gelen dünya yazarlar örgütüdür. Dil ve kültür çeşitliliğini, konuşanı çok ya da az her dilin ve bağlantılı kültürün canlılığını önemseriz. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile uyumlu olarak, ifade ve yaratıcılık özgürlüğünü öbür insan hakları ile uyumlu olduğu sürece bütün biçimleriyle savunuruz. Dünya nüfusunun büyük bölümününün yoksullaşmasına yol açan teknolojik aşırılıkları ve finans spekülasyonunu kınarız. Çatışma halindeki ülkeler arasında ve de siyasal iradenin gerilimleri gideremediği durumlarda diyalogdan yanayızdır. PEN her yerde adaletsizlik, şiddet, baskı, sömürgeleştirme, yasa dışı işgal ve terörizme karşıdır. Her yerdeki çocuklar okul müfredatı bünyesinde barış eğitimi alma hakkına sahiptir." 

Değerli Dünyadaşlar,


Bu günü yalnız dünyada çatışan topluluklar arası barış için değil, kişiler arası kırgınlıkların aşılması için de değerlendirelim.


Her gün bir Barış Günü olsun. 


PEN Türkiye Merkezi Yönetim Kurulu

Share button