1. Uluslararası Almatı Yazarlar Forumu Yapıldı

5 Ekim 2018, Cuma
KÜRESELLEŞME Mİ, KÜYERELLEŞME Mİ?..

Kazak PEN Kulübü tarafından düzenlenen ‘1. Uluslararası Almatı (eski adıyla Alma-Ata)Yazarlar Forumu’ 9-12 Eylül tarihleri arasında Kazakistan’ın Alma ata şehrinde gerçekleştirildi.

‘Değişen Dünyada Çağdaş Edebiyatın Rolü’ konulu foruma ABD, Çin, Fas, Filistin, Fransa,İngiltere, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Moğolistan, Polonya, Rusya, Tacikistan,
Türkiye ve Ukrayna olmak üzere toplam 16 ülkeden yazar, şair, gazeteci, eleştirmen veyayıncılar davetliydi. Türkiye’den PEN YK üyeleri Zeynep Aliye ile Tarık Günersel’in katıldığı ve Çinli yazarlar dışındaki tüm davetlilerin yer aldığı sempozyumun ilk iki günü tartışmalara, son günüyse şiir okumaya ayrılmıştı.

Dünyanın pek çok yerinde çakışma ve savaşların yaşandığı, filizlendiği, siyaset ve ekonomide krizlerin, yeni felaketlerin çan çaldığı bir dönemde, Almatı’da edebiyat dünyasından altmışa
yakın isim güzel mavi gezegenimizin geleceğiyle ilgili kaygılarını paylaşmanın yanı sıra değişen dünyada çağdaş edebiyatın rolünü, küreselleşmenin edebiyata etkilerini ve yaşanabilir
bir dünya için neler yapılması gerektiğini tartışabilmeleri, insanlık adına, insanlığın geleceği adına umut vericiydi.

Toplantılar sürecinde iki hatta iki buçuk ayrı görüş belirgin şekilde ortaya çıktı: Küreselleşmenin çağdaş edebiyatı etkileşimlerle zenginleştirdiğini savunanlar oldu. Tarık Günersel ‘glocalism/küyerelcilik’ terimini ekonomi ötesinde kullanmak istediğini, ‘Küyerelci’ eko-sosyalist alternatif küreselleşme yanlısı olduğunu belirtti. Üçüncü görüş ise gerek küreselleşmenin gerek küyerelleşmenin ulusal kültürleri yozlaştıracağı, bu bağlamda önlem alınması gerektiğiydi.

Zeynep Aliye bir televizyon kanalına verdiği demeçte her dilin yaşama ve kendini uluslararası alanda ifade etme hakkı olduğunu, bunu kaybın evrensel kültür açısından yalnızca eksikliğe
değil büyük bir erozyona yol açacağını vurguladı. Bir başka büyük tehlikeninse, dünyanın iki ya da üç dilin egemenlik alanı haline getirilme stratejisi olduğunu belirterek, başta ulusal
diller olmak üzere ulusal kültürlerin yaşatılması için el ele vermemiz gerektiğinin altını çizdi.

‘Edebiyatın ve edebiyatçıların farklı bileşenli ve boyutlu sorunları çözme gücü olmadığı, ancak bir araya gelmenin, sesi sese değdirmenin, yüzü yüze döndürmenin empatiyi mümkün
kılacağı, sorunların çözümüne katkı sağlayacağı’ ortak görüşü ile, sempozyum barış ve dostluk havası içinde sona erdi. Konuklar Almatı Belediye Başkanı tarafından da ağırlandı.

PEN Türkiye Merkezi
Share button