PEN 2020 Olağan Genel Kurulu

8 Ocak 2020, Çarşamba

PEN Olağan Genel Kurulu'muz 24 Ocak Cuma 14.00- 16.00 arasında "Ortak Yaşam Kültür Vakfı"nda, İstiklal Caddesi. Suriye Pasajı. No:166 / 2-B adresinde yapılacaktır.  Çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul yedi gün sonra 31 Ocak Cuma 14.00’te  aynı adreste gerçekleşecektir. Üyelerimize en iyi dileklerimizle duyurur, 31 Ocak Cuma 14.00’te yapacağımız Olağan Genel Kurul’umuza katılmalarını önemle rica ederiz.

GÜNDEM

1. Yoklama ve Başkan’ın açılış konuşması,

2. Divan Başkanı ile divan üyelerinin seçimi,

3. Divana Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

4. Saygı duruşu,

5. Konukların konuşmaları,

6. Çalışma, hesap ve denetleme kurulu raporlarının okunması,

7. Tasarı bütçenin okunması ve Genel Kurul’un onayına sunulması,

8. Raporlar üzerine konuşmalar,

9. Yönetim ve denetleme kurulunun aklanması,

10. Dilekler,

11. Seçimler ve kapanış. 

 

Saygı ve sevgilerimizle,

PEN Yönetim Kurulu adına Başkan Zeynep Oral

Share button