BİZ, PEN Türkliye, Winpeace kadınlarının çağrısını destekliyoruz:

8 Eylül 2020, Salı

ŞİDDETSİZ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Biz, WINPEACE* (Barış İçin Kadın Girişimi) üyeleri, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk kesimleri kadınları olarak Doğu Akdeniz’de son dönemdeki gelişmelerden derin bir endişe duyuyoruz. Tüm ilgili hükümetlerin gözü kara açıklamaları ve girişimleri ülkelerimizi savaşın eşiğine getirmiş bulunuyor.

Son yirmi üç yıldır kadınlarımız ve gençlerimiz arasında anlayış ve yakınlaşmayı geliştirmek için çalışıyoruz. Ortak yaşam alanlarımızın herhangi bir kıyısında Akdeniz’deki hidrokarbon gazının bir zerresi için çocuğunun yaşamını fedaya hazır tek bir kadın bile var mıdır? Hiç sanmıyoruz.

Bu nedenle ülkelerimiz hükümetlerine günlük düşmanca açıklamalarına son vermeleri ve  Akdeniz’in altında gizli tüm zenginlikleri paylaşmak amacıyla derhal bir diyalog başlatmaları çağrısında bulunuyoruz. Ancak bu yolla Akdeniz’in  onun mavi sularını kan kırmızısına boyamaktan kaçınabiliriz.  Ülkelerimiz dayanışma ve güven içinde  işbirliği yapmalı. Ancak o zaman toplumlarımızın da yararlanacağı, yaratıcı  bir çözüme, “kazan-kazan”  durumuna ulaşabiliriz. 

Ayrıca dünya çapında bir ekonomik kriz döneminde, savaş girişimlerinde kullanılacak kaynaklara, halklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için büyük gereksinim olduğunu vurgulamak isteriz. COVID-19 salgını hem kadınlarla erkekler arasında mevcut eşitsizliği, hem de toplumsal eşitsizliği  daha da derinleştirmiştir. Hükümetlerin tüm çabalarını pandemiyle ve bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadeleye yoğunlaştırmaları gerektiğine inanıyoruz.

Bu arada, tüm gezegeni tehdit eden iklim değişikliğinin ana sebebi olduğu bilim insanlarınca kanıtlanan fosil yakıtlar için bu kavgayı ironik bulduğumuzu belirtmeliyiz. Hükümetlerimizi enerjilerini bu tür yakıtların tüketimini azaltarak, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmaya yönlendirmeye çağırıyoruz.

WINPEACE Yunanistan – Türkiye – Güney ve Kuzey Kıbrıs

*WINPEACE (Barış İçin Kadın Girişimi) Kardak çatışmaları sırasında Margarita Papandreu ve Zeynep Oral önderliğinde Türkiye ve Yunanistan’da kadın ve barış konularında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından oluşturulmuş bir iletişim ağıdır. Sorunları şiddet dışı yollarla çözümleme yolunda barış eğitiminden, sanatsal dayanışmaya, kadın kooperatiflerinden, gençlik seminerlerine çeşitli etkinlikler düzenler.
(İngilizce ‘Barış için Kadın Girişimi’  sözcüklerinin ilk harflerinden  oluşmakta ve “Barışı Kazan” anlamına gelmektedir. )

Share button