Basın Emekçisi Arkadaşlarımızın İşten Atılmalarını Kınıyoruz

16 Temmuz 2007, Pazartesi

Medyanın insanları bilinçlendirmede, devletin ve yetkililerin duyarsız kaldığı sorunlarda kamuoyunun dikkatini bu sorunlara çekmede, haber almada ve yaymada ortaya çıktığı andan itibaren önemli işlevler yüklendiği ve giderek günümüzde “dördüncü kuvvet” olduğu herkesce kabul edilmiş bir durumdur. Ancak gelinen noktada medyanın kendisinin bir sorun haline geldiği ortadadır. Görünen odur ki, uzunca bir süredir “dördüncü kuvvet” kuvvetini asli görevi olan konular dışında kendi çıkarları için kullanmaya başlamıştır. Ülkemizin içinden geçtiği seçim süreci bunu çok daha net bir biçimde bize bir kez daha göstermektedir..

En son olarak Doğan basın tekeline ait Radikal gazetesinden 41 basın emekçisi ve köşe yazarı arkadaşımızın işine son verildi.

Ayrıca bu basın tekelinin işe son vermelerde yaptığı uygulamalar daha önce de şiddetli eleştirilere yol açmış ama bu eleştirilerin bu kez de yapılan uygulamanın gösterdiği gibi (işlerine son verildiğine dair bir telefon haberi!) bu tekel üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını göstermiştir. Hem işten çıkarmaların nedeni hem de biçimi basın emekçilerini aşağılayan ve insan haklarını zedeleyen bir işlem olarak gerçekleşmiştir.

İşten çıkarılan arkadaşlarımızın, bu medya tekeli içinde toplumumuzun sorunlarına duyarlı ve emekten yana kalemler olması ve özellikle onların işlerine son verilmesi bizce dikkatlerden kaçmaması gereken vahim bir konudur. Basın emekçisi arkadaşlarımızın işlerine son verilirken gösterilen nedeni ve biçimini tatmin edici bulmadığımızı ilan ediyor, arkadaşlarımıza yapılan uygulamayı kınıyoruz ve bu haksız uygulamanın sonlandırılıp işlerine iadesini talep ediyoruz.

PEN TÜRKİYE MERKEZİ YÖNETİM KURULU

Share button