Barış Komitesi Birinci Toplantı Tutanağı

1 Ağustos 2007, Çarşamba

Tarih: 28/7/2007
Yer: PEN Merkezi
Saat: 14:30
Katılanlar: Salih Aydemir, Raşit Gökçeli, Jale Sancak, C. Hakkı Zariç, Cengiz Kılçer (Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ni temsilen)

Gündem:
1 Eylül Dünya Barış Günü (Program, hazırlıklar)

Alınan Kararlar:

1) 2007 Yılında, Dünya Barış Günü’nün, PEN Türkiye Merkezi’nin önerisi ile Edebiyatçılar Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin ortaklığı ile düzenlenmesine karar verildi.

2) Etkinlik yeri olarak Nazım Hikmet Kültür Merkezi seçildi. Program saatleri bir sonraki toplantıda netleştirilecek.

3) Taslak Program
Barış Mesajları (PEN, Edebiyatçılar Derneği, TYS, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Başkanları ya da birer temsilci)
Dans Gösterisi
Müzik
Görsel Sunum (Kısa film ya da slayt gösterisi)
Şiir Okumaları

Ayrıca etkinlik günü bir Barış Defteri açılması ve tüm katılımcıların kişisel mesajlarını bu deftere yazmaları düşünüldü.

4) Barış Günü ile ilgili hazırlanacak afiş, el ilanı vb. materyalin hazırlanmasını Nazım Hikmet Merkezi üstlendi.

5) Programın sunumu için Gülsen Tuncer ile görüşme yapılmasına karar verildi.

6) Müzik bölümü için Vedat Sakman ve NOVA Grubu ile görüşme yapılmasına karar verildi.

7) Yapılacak etkinliğin radyo ve gazeteler aracığıyla etkin kılınması için çalışmalar…

8) 1 Eylül 2007 tarihine kadar her toplantıda bir sonraki toplantının yeri ve tarihi duyurulmak koşulu ile her haftasonu toplantı yapılmasına karar verildi.

9) Bir sonraki toplantı, 5 Ağustos 2007 tarihinde Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 14:30’da yapılmasına karar verildi. Taslak programın detayları ve program akışı bu toplantıda belirlenecek.

Salih Aydemir
PEN Barış Komitesi Başkanı

Share button