PEN Türkiye Merkezi Kadın Yazarlar Komitesi (WWC) 15 Eylül 2007 Toplandı

16 Eylül 2007, Pazar

Komitede alınan kararlar şöyledir:

1-2008 Ocak ayından itibaren her üç ayda bir, edebiyatta kadının yeriyle ilgili kavramsal ve tematik yaklaşımlar başlığı altında halka açık seminer-toplantılar yapılmasına karar verildi. Bu işin organizasyonunu Nalan Barbarosoğlu üstlendi.

2-Paris Doğu Dilleri Enstitüsü öğretim üyesi, dilbilimci, çevirmen, denemeci ve yazar Güzin Dino üzerine Aralık ayının başlarında gerçekleşecek bir etkinliğin hazırlıklarına başlama kararı alındı.

3-Judith Buckrich’in PEN Türkiye onur üyesi olması bütün komite üyelerini mutlu etti. Uluslararası IPWWC’nin Newsletter’ında düzenli olarak komitemizden haberlerin yer almasına karar verildi.

4-İngilizce editoryal ekibi Karin Karakaşlı ve Nazan Haydari arkadaşlarımız oluşturdu.

5-Portekiz WWC’nin internet ortamında gelenekselleştirdiği ve bu seneki temasını “Kadın ve Savaş” olarak belirlediği duyuruya ayrı ayrı yazılmış yazılarla komite olarak yanıt verme kararı alındı. Zaten bu doğrudan kadın komitesine yapılmış bir duyuruydu. Son başvuru tarihi 15 Ekim. İki sayfayı geçmeyecek İngilizce metinlerin bu tarihe kadar Müge İplikçi’ye iletilmesine karar verildi. 1 Kasım tarihi ise metinlerin İngilizce editoryal ekibin (Karin Karakaşlı ve Nazan Haydari) elinden geçtikten sonra Portekiz WWC’ne gönderilme tarihi olarak belirlendi. Benzeri bir oluşum (internet ortamında belli bir temanın ışığı altında yurtdışındaki kadın yazarların yapıtlarının yayımlanması) PEN Türkiye Kadın Yazarlar Komitesi için ileriki günlerde düşünülecek projeler arasına alındı.

6- “Okuma günleri”nin yapılması, projelendirilmesi de bir sonraki toplantının gündem maddesi olarak kayıtlara geçti. Bu hususta Özlem N. Yılmaz görev aldı.

7-Komiteyle ilişkiye geçmek isteyen PEN üyeleri hakkında PEN Türkiye Kadın Yazarlar Komitesi ileriki aylarda alt komisyonlar oluşturmaya karar verdi. Bu alt komisyonlarla ilgili bilgi söz konusu üyelere komite başkanı Müge İplikçi ve komite üyeleri aracılığıyla iletilecektir.

8- 13 Ekim 2007 cumartesi saat 11:00 da PEN merkezinde yeniden buluşmak üzere toplantı sona erdi.

Share button