Karşı Sanat'tan Önemli Bir Etkinlik: "Soylulaş-ma: Sınıf ve Kent"

27 Eylül 2007, Perşembe
29/09/2007 - 10:00
29/09/2007 - 19:00

SOYLULAŞ-MA!

Sınıf ve Kent

Karşı Sanat’ın 29 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceği etkinlikte, özellikle 1990’lar sonrasında hız kazanan kentsel yeniden yapılanmanın değişik yüzleri tartışılacaktır. Bilindiği gibi küresel ekonominin ve sermaye akışkanlığın artmasıyla birlikte, dünyanın pek çok kenti, farklı tarihsel koşulları çerçevesinde çok hızlı bir yeniden yapılanmaya sahne olmakta ve farklı gerekçelerle bu dönüşümler meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu dönüşümler, toplumsal sınıfların gündelik yaşamlarını oluşturan pratiklerin ekonomik, sosyal, kültürel ve mekansal boyutlarını farklı biçimlerde etkileyerek eşitsizlikleri arttırmaktadır. Dolayısıyla, genel anlamda kentlerde ortaya çıkan sonuç, farklı toplumsal sınıflar arasındaki ayrımların derinleşmesi ve kentsel mekanın adalaşması olmaktadır. Bu etkinlikte, küreselleşme ile hızlanan ayrışma ve dışlanma mekanizmalarını ortaya çıkaran süreçler ve mekansal izdüşümleri eleştirel bir yaklaşımla tartışılacaktır.

I.oturum: (saat 10:00)

Kentlerin Yeniden Yapılanması ve Kentsel Müdaheleler

Moderatör: *Doç. Dr. Asuman Türkün (YTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) Çerçeve Konuşması

* Yrd.Doç.Dr. Binnur Öktem Ünsal (MSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) “İstanbul’un Kentsel Dönüşüm Projelerinde Devlet-Sermaye İlişkisi”

* Öğr.Gör. Dr. Şükrü Aslan (MSGSÜ Devlet Konservatuarı) “Kentsel Dönüşüm Projeleriyle Yeniden İnşa Edilen Resmi Söylemde Gecekondu ve Gecekondulu İmgesi: İBB Örneği”

* Arş.Gör. Maya Arıkanlı (MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) “Kentsel Dönüşüme Yanıt Üretme Biçimleri: Karanfilköy Örneği”

* Mücella Yapıcı (Mimarlar Odası) “İstanbul'da Müdahele Alanları, Gerekçeler ve Yaratılan Sorunlar”

 

 

II. oturum: (saat 13:00)

Soylulaş-MA!

* Dr. Besime Şen (MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) “Soylulaştırmada Mekanın ve Kültürün Ekonomi Politiği”

* Doç. Dr. Asuman Türkün (YTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) “Küreseleşen Dünyada Kentsel Turizmin Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerdeki Yeni Yüzleri”

* Ali Şimşek “Soylulaşmanın Simgeleri”

* Yrd.Doç.Dr. Ayfer Bartu Candan ve Yrd. Doç.Dr. Biray Kolluoılu Kırlı (BÜ, Sosyoloji Bölümü) “Kentsel Dönüşüme Kim Karşı Olabilir?”

III. oturum: (saat 16:00)

Panel: Kentlerin Geleceği ve Öngörüler

Moderatör: * Doç.Tr. Asuman Türkün (YTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

* Feyyaz Yaman

* Ali Şimşek

* Zeki Coşkun

* Ethem Özgüven

* Funda Oral

 

Not: Etkinlik afişini ekten indirebilirsiniz.

Share button