Burhan Arpad - Avrupa Gezi Günlüğü (Savaş Sonrası Avrupa'sından Anılar)

Burhan Arpad
30 Ekim 2007, Salı

Sanırım, Arpad'ın bizim yolculuk edebiyatımıza getirdiğini burada aramak doğru olur. Burhan Arpad'ı kesin yargıdan, büyük sözden kaçınmasıyla, yazdıklarının daha keyifle okunmasını sağlıyor. Ayrıca, kendini “yolculuk eden biri” gibi ele alması, kitabına bir hikâye niteliği veriyor. Bu da hikâyeciliğinin ağır basmasından. Melih Cevdet Anday

Burhan Arpad, aslında bir seyahat röportajcısı; bizde hiç gelişmemiş bir yazı çeşidi; seyahat edebiyatının, böyle giderse, en başarılı kalemlerinden biri olacak. "Gezi Günlüğü” seyahat edebiyatımızın kıt örneklerine katılmış yeni bir başarıdır. Tahir Alangu

Bu kitabında, gazeteci Arpad, eski hikâyeci Arpad'la yer değiştirerek, birinin gördüklerini öbürüne yazdırıyor. Arpad'ın bu yeni kitabı da, gezi üzerine. Arpad’ın çok iyi bir dili, tatlı bir anlatışı var. Sizi inandırmakla kalmıyor; sizi yanına katıyor, nereye gidiyorsa birlikte götürüyor. Tarık Dursun K

MEVSİMSİZ YAYINLARI Selanik Cad. 28/18 Kızılay-ANKARA Tel: (312) 4178877 / Faks: (312) 4252458 www.mevsimsiz.com.tr

Üyelerimizin Yayınları - Arşiv
Twitter Akışı