Turhan Feyizoğlu'ndan Yeni Kitap: Bir Paylaşma Planının Perde Arkası Türkiye 1945

Turhan Feyizoğlu
5 Aralık 2007, Çarşamba

Toplumların kendilerine özgü yasaları vardır. Bu yasalar içinde toplumlar gelişir, yavaşlar veya yok olur. Türkiye'nin toplumsal tarihi de bu yasalar içinde bu güne kadar geldi. İkinci Dünya Savaşı, hem dünya siyasi tarihi, hem de Türk siyasi tarihi açısından bir dönüm noktasıydı.

Günümüzde karşılaştığımız sorunları bilmek, kavramak, çözümleyebilmek için geçmiş tarihe bakmak gerekir. Bu kitapta, ikinci Dünya Savaşı'nda Türk siyasi hareketinin karşılaştığı sorunlar ve yaşananlar anlatıldı. 1945 yılında iç ve dış politikada yaşanan olayların genel bir dökümü yapılarak, dış politikanın iç politikayı nasıl etkilediği gözler önüne serildi.

Yayınevi: Bizim Kitaplar- İstanbul 272 sayfa. Yayım tarihi: Kasım 2007

Üyelerimizin Yayınları - Arşiv
Twitter Akışı