Mehmet Altun'un Yeni Şiir Kitabı: "Su Zılgıtları" Yayımlandı

Mehmet Altun
22 Şubat 2008, Cuma

Mehmet Altun'un 2004 yılında yayımlanan ilk şiir kitabı "Rüyamda Hayat Vardı"dan yaklaşık 4 yıl sonra yeni şiir kitabı "Su Zılgıtları" yayımlandı. Toplam 2 bölüm ve 18 şiirden oluşuyor. Kitabın ikinci bölümü "Gülizar" adlı tek şiirden oluşuyor.

Altun, uzun söyleyişin şiirde oluşturabildiği riskleri başarıyla ve titizlikle kotararak, naif bir söyleyişi kitabın tamamına yansıtabilmiş. İkinci kitabını oluştururken, destansı bir söyleyişi tercih etmiş ve geleneksel olanı evrensel olanla başarıyla buluşturmuş. Altun'un ikinci kitabındaki şiirler, çok çalışılmış olmakla birlikte, hassas ve karamsar zamana itiraz edercesine, eli elle, aşkı aşkla, insanı insanla barıştıran, ortak bilinci işleyen ve toplumsal arzuya dokunan bir dengeyi kurabilmiş. Hassas ve kırılgan olana inançla su veren cinsten şiirler...

Özelikle ülkenin içinde bulunduğu ve yer yer dengeleri karşı karşıya getirmeye çalışan; kavgaya ve kültürlerin çatışmasına meyilli hakim genel havaya itiraz eden bir şiirle okurun karşısına çıkmayı ve şair duyarlılığının bu itirazla buluşan bütün içtenliğini gösteriyor.

Altun, sevdayı, özlemi, doğayı yazmış, tarihle ve talihle akrabalık etmiş. Ben olanın olmayanla denkliğini kurabilmiş son şiirlerinde.

Mehmet Altun, Su Zılgıtları, Babil Yayınları, ISBN: 978-975-6207-90-1, 7 YTL

Üyelerimizin Yayınları - Arşiv
Twitter Akışı