Hikmet Temel Akarsu'nun Yeni Romanı Yayımlandı: "Özgürlerin Kaderi"

Hikmet Temel Akarsu
25 Nisan 2008, Cuma

"Özgürlerin Kaderi" avangard roman serileri ile tanınan Hikmet Temel Akarsu'nun ilk tarihi romanı. Yazar bu romanında da bildik tavrını sürdürüyor ve tarihimize yerleşik kalıpların tamamen dışında, bambaşka bir bakış getiriyor. Sadece Küçük Asya değil, dünya tarihinde de büyük bir kırılmayı temsil eden Malazgirt Meydan Savaşı, Akarsu'nun romanında imparatorluklara boyun eğmemekte kararlı olan özgür bozkır savaşçılarının, doğayla koyun koyuna yaşayan göçerlerin, adanmış bahadırların destansı öyküsü olarak ele alınıyor.

Akarsu, "Özgürlerin Kaderi"nde, bugüne dek daima hamasi bir milliyetçi söylem ile ele alınmış Malazgirt Meydan Savaşı'nı bambaşka bir açıdan görmemizi sağlıyor. Bugüne kadar geçerli olan tarihsel vizyonumuza alternatif bir düşünsel tez öne sürüyor. Özgürlük, kardeşlik, adalet, paylaşma, dayanışma duygularını düstur edinmiş bir kavimin tiranlara karşı koyarken içinde olduğu duygusal ruh halini göz yaşartan bir "menkıbe" halinde sunuyor.

Özgürlerin Kaderi, önemli bir tarihsel dönemeci romanlaştırırken öne sürdüğü iddialı tezlere rağmen, adanmış ve yürek burkan duygusallıklara dayandırdığı kurgusuyla şövalye romanlarında okumaya alışkın olduğumuz "naif" tarzı bizim kültürümüze taşıyor. Bir farkla; Akarsu buna şövalye romanı değil, "Bahadırlık Romanı" adını veriyor.

Çünkü bahadırlar, şövalyeler gibi, sadece soyluların, varsılların, dinin ve devletin uğrunda değil, daha çok özgürlüğün, kardeşliğin, yoksulların ve ideallerinin yolunda savaştılar.

Özgürlerin Kaderi, Hikmet Temel Akarsu, oman - 326 Sayfa, Nefti Yayıncılık

Üyelerimizin Yayınları - Arşiv
Twitter Akışı