Uğur Pişmanlık Tarsus Kültürüne ve Tarihine Katkısını Sürdürüyor: "ANTİK ÇAĞ'DA TARSUSLU FİLOZOFLAR"

Uğur Pişmanlık
14 Şubat 2009, Cumartesi

Üyemiz gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık'ın Antik Çağ'da Tarsuslu Filozoflar adlı kitabının 2. baskısı yayınlandı. Kitap, 30 yıllık seçmişiyle Türkiye'nin önde gelen yayınevleri arasında bulunan Arkeoloji ve Sanat Yayınları-Mozaik Serisi'nde çıktı.

Daha önce 2002 yılında çıkan ve 21 düşünürün yer aldığı Antik Çağ'da Tarsuslu Filozoflar adlı kitabının 2. baskısında 39 Tarsuslu düşünür yer alıyor. Arkeoloji ve Sanat Yayınları-Mozaik Serisi'nde 80 sayfa olarak basılan kitap Çukurova 2. Kitap Fuarında okuyucu karşına çıkacak.

Kitabın yazarı Uğur Pişmanlık, araştırmaları sonucunda bir araya getirdiği bu çalışmasına ilişkin şunları dile getiriyor:

"Kitabın ilk baskısında, 21 Tarsuslu filozofun yer alıyordu. Antik Çağ'da Tarsuslu Filozoflar kitabının geliştirilmiş 2. baskısı ise yeni katkılarla 39 düşünüre ulaştı. Aralarında, retorikçi, sözcükbilimci, şair, astronom, matematikçi, gramerci, eczacı, hekim, tragedya ozanı ve Hıristiyan kuramcı düşünürlerin bulunduğu bu kitabın önemli bir özelliği de, kadın hekim ve düşünürlere de ulaşılmış olmasıdır. Böylece kitapta, farklı alanlarda uğraşları olan kişiliklere, sözcüğün geniş anlamıyla düşünür olarak yer verilmiştir.

Kitap da, kaynaklar ölçüsünde, M.Ö. 4.Yy. başlayıp, M.S. 6.Yy. kadar devam eden süreçte Athenedoros'tan, Khrisippos'a, Aratos'tan, Hermogenes'e ve Areios'a kadar çok sayıda Tarsuslu düşünürün yaşam öyküleri ile birlikte onların görüşlerine, yapıtlarına, kimi zaman da varsa şiirlerine ya da onlar hakkındaki görüşlere yer verilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın kapsadığı zaman dilimi, ilk baskıya göre daha geniş tutularak, Helenistik dönemden başlayarak Geç Antik Çağ'ı da içine almıştır. Söz konusu zaman dilimi içerisinde hiçbir Anadolu kentinde, bu kadar düşünür yetişmemiş olduğunu belirtmek gerek. Antik Çağ'da Tarsuslu Filozoflar kitabı, yeni katkılarla gelişiyor. Hiç kuşkusuz bu yöndeki çabalar ileride de sürecektir."

Öte yandan, kitap dair görüş bildiren ya da önsöz yazan günümüz felsefecilerinden bazılarının görüşleri ise şu şekildedir:

"Antik Çağ, fikir ve sanat mirasının çoğunu üzerinde yaşadığımız topraklara bıraktı… Batıda Güney İtalya ve Sicilya'ya, doğuda İskenderiye, Antakya ve Tarsus'a kadar yayıldı ve sürdürüldü. Tarsuslu filozofların etki alanı kendi zamanlarında da genişti. Mersin'e Adana'ya, Antakya'ya uzanmıştı. Antik Çağda, bilgilenmenin okulla sınırlanmadığını, halka açık tartışmalarla toplumsallaştığını, canlı tutulduğunu biliyoruz. Toplumsallığın olgunlaşması, bilgilerin nesnel olmasına, hayat içinde, üretim içinde yoğrulabilmesine bağlıdır. Tarsus'ta bunun başarıldığını bu kitaptan anlıyoruz."

Prof. Dr. Uluğ Nutku
(İstanbul, Çukurova, Mersin, Cumhuriyet Üniversiteleri Felsefe Bölüm Kurucusu ve Öğretim Üyesi)

"Uğur Pişmanlık'ın Antik Çağ'da Tarsuslu Filozoflar adlı eseri büyük bir ilgiyle okudum. Anadolu Uygarlığı'nın özellikle de bilim ve felsefe yönünden aydınlamasına ve şehir bilincinin gelişmesine katkıda bulunacak bir çalışma…"

Prof. Dr. Remzi Demir
(Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı)

"Antik Çağ'da Tarsuslu Filozoflar, öncelikle bir felsefe tarihi çalışması olarak Tarsus'ta yaşamış ya da bu çevreden beslenmiş filozofları gün ışığına çıkarmaktadır. Yine bu yönüyle klasik Batı felsefesinin Ege-Yunan merkezli tarihinin Anadolu'nun içlerinde yer ettiğini göstermektedir. Bu Batı felsefesinin Anadolu'nu felsefeyle daha çok hemhal olduğunu gösteriyor. Bu yaklaşım, özellikle son yıllarda Barnal'ın yaklaşımlarıyla önem kazanan, felsefenin Anadolu'dan Yunan'a gelen bir etkinlik olarak görülmesini yeniden düşünmemizi sağlamaktadır."

Prof. Dr. Sinan Özbek
(Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Başkanı)

İletişim:
Arkeoloji ve Sanat Yay. Hayriye cad. Çorlu apt. No:3/4 Beyoğlu/İstanbul 0212 293 03 78 kitap@arkeolojisanat.com
Aratos Kültür Sanat dergisi Kırkkaşık Bedesteni No: 6 (33400) Tarsus ● 0324 614 46 43 ● aratosdergisi@gmail.com

Üyelerimizin Yayınları - Arşiv
Twitter Akışı