Yıldız Cıbıroğlu'nun Yeni Kitabı: Anadolu’da Kadının Kültürel Şifreleri

Yıldız Cıbıroğlu
2 Ocak 2012, Pazartesi

Anadolu’nun, Asya’nın dilleri, kültürleri (arkeoloji, folklor, sanat) tıka basa arkaik kodlarla dolu; çünkü simgeciliğin yurdu onlar! (Bunlar aynı zamanda evrensel.) Kodları çözdükçe, Tarihöncesinin ‘Anne’ diliyle, devleti örgütleyen ‘Baba’ dilinin birbiri hakkında söylediklerini duyuyoruz: Bugünkü hastalıklı yanlarımız da, bilgeliğimiz de; onların, karşı cinsi denetlemek ya da paylaşmak için yaptığı dil mühendisliğinin genlerimizdeki kayıtlarından geliyor. Zihniyetimizi de onlar oluşturuyor.

Bu kitapta TDK Derleme Sözlüğü’ndeki, sözcük kodlarını inceledim ve Anadolu’da erkeğin, kadını yok saymak, sindirmek amacıyla, dili genel bir strateji aracı olarak kullandığını gördüm. Bugünkü ‘kadın katilleri’ o köhne zihniyetin kurbanlarıdır. Ancak, binlerce yıllık geçmişten gelen toplumsal olgulardan ötürü bütün erkekleri suçlayamayız. İstediğimiz ne kadınsız ne de erkeksiz bir dünya! Esenlik eşitlikte! Bunun için çalışmaya geçmeden önce kültürel kodları, yani ‘kendini bilmek’ gerekiyor.

Üyelerimizin Yayınları - Arşiv
Twitter Akışı