Gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık’tan “Tarsus İşçi Sınıfı Tarihi” kitabı

Uğur Pişmanlık
11 Nisan 2013, Perşembe

Bugüne kadar pek çok kitabı yayınlanan gazeteci-yazar ve Aratos dergisi yayın yönetmeni Uğur Pişmanlık’ın “Tarsus İşçi Sınıfı Tarihi” adlı kitabı çıktı.Çok yönlülüğüyle tanınan Uğur Pişmanlık’ın on yıldır üzerinde çalıştığı “Tarsus İşçi Sınıfı Tarihi” kitap Yazılama Yayınevi tarafından basıldı.

19. Yüzyıldan günümüze kadar Tarsus’un emek tarihini ele alan ve 340 sayfa olarak yayınlanan “Tarsus İşçi Sınıfı Tarihi” kitabında grevler, fabrika işgalleri, sendikal mücadele, sosyalist mücadele, gençlik hareketleri ile kentin, iktisadi, sosyal tarihinin yanı sıra çok sayıda belge ve fotoğraf yer alıyor.

Aratos dergisinin yayın yönetmeni yazar, Uğur Pişmanlık, “Tarsus İşçi Sınıfı Tarihi” kitabına dair yazdığı sunuşta şu görüşleri dile getiriyor: “Bu çalışma, özellikle Cumhuriyet yıllarından başlayarak yakın dönem Tarsus tarihinin, onu var eden dinamiklerden biri olarak emekçi sınıfın mücadelesi ekseninde yazılması gerektiği düşüncesiyle ortaya çıktı.

Bu kitap, bir anlamda, yakın dönem Tarsus sınıf hareketleri ve siyasi tarihine bir bakış, bir yerel tarih denemesidir. Tarsus’un son 200 yıllık tarih süreci içinde, kentin ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel evrelerindeki değişimlere sınıfsal eksende uzanmayı da amaçlamaktadır.

Kentin değişim ve dönüşüm süreçlerinin temelinde, üretim ve paylaşım ilişkileri ile yapı ve üstyapı kurumları arasındaki uzlaşmaz (antagonistik) çelişkiler yatmaktadır. Bilimsel açıdan sınıfsal mücadelesi olarak tanımladığımız bu ilişki sürecinin belirleyici iki temel dinamiği bir yanda burjuvazi ve onun siyasal temsilcileri, diğer yanda işçi sınıfı ve bu sınıfın kendisini kurtuluşa taşıyacak ideolojisi ile bunun aracı olan partisidir.

Kitap, adından da anlaşıldığı gibi Tarsus’ta işçi sınıfı tarihini merkeze koymakla birlikte, kentin sanayileşme sürecine ve tarihsel süreçler içinde toplumsal ve kültürel yaşama dair bilgilere de yer vermektedir. Kitapta, bir kentin emek tarihiyle birlikte, bu tarihin hem tanığı olan, hem de yaratılmasına katkıda bulunanların hikâyelerini ve izlerini bulacaksınız”. Kitabı yayınlayan Yazılama Yayınevi ise kitabın önsözünde şunlar ifade ediliyor: “Tarsus İşçi Sınıfı Tarihi” antik çağdan günümüze bir kentin belleğini oluşturmanın çalışması olduğuna dikkati çekerek, şu görüşlere yer veriyor, “Tarsus’un hikâyesi, bir yanıyla Çukurova’nın hikâyesidir. Uğur Pişmanlık’ın yayınevimizce yayınlanan bu kitabı, hem bir tarihselliği, hem de bu tarihselliğin içinde bugüne dek unutulmuş, kenara itilmiş Çukurova işçi sınıfının hikâyesini ele alıyor.

Türkiye işçi sınıfının geçmiş mücadele deneyimlerinden öğreneceğimiz kuşkusuz çok şey var. Türkiye’nin ve dünyanın aydınlık geleceğine olan inancımızla Çukurova’yı aydınlatan işçi sınıfına armağan olması dileği ve umuduyla…”.

Uğur Pişmanlık’ın daha önce yayınlanmış kitaplarının bir bölümü ise şunlar, “Kent Masalları”, “Antik Çağ’da Tarsuslu Filozoflar”, “Tarsuslu Yazarlar ve Sanatçılar Antolojisi”, “Tarsus Basın Tarihi”, “Gezginlerin Gözüyle Tarsus”, “Tarsus Çeşme ve Hayratları”, “Barış ve Aydınlanmaya Adanmış Bir Yaşam: İsmail Hakkı Öztorun”. Pişmanlık’ın ayrıca, “Edebiyatımızda Radyolar”, “Edebiyatta Tarsus”, Türkiye’de İlk Elektrik: Tarsus”, Edebiyatımızda Çeşmeler”, “Tarsus Olimpiyaları” gibi çeşitli konularda yayınlanmış derleme çalışmaları da bulunmaktadır.

Üyelerimizin Yayınları - Arşiv
Twitter Akışı