Uğur Pişmanlık'ın Yeni Kitabı "Boyun Eğmeyen İnsan" Yayımlandı

Uğur Pişmanlık
26 Mayıs 2014, Pazartesi

Bugüne kadar pek çok kitabı yayınlanan gazeteci-yazar ve Aratos dergisi yayın yönetmeni Uğur Pişmanlık’ın “Boyun Eğmeyen İnsan” adlı kitabı çıktı. Çok yönlülüğüyle tanınan Uğur Pişmanlık’ın on yıldır üzerinde çalıştığı “Boyun Eğmeyen İnsan” adlı kitabı Mavi Kalem Yayınları tarafından basıldı.

Kitabın yazarı gazeteci Uğur Pişmanlık, bu çalışmasına dair şunları söylüyor, “Boyun Eğmeyen İnsan kitabı, felsefeden sanata, edebiyattan toplumsal yaşama ve politikaya kadar geniş bir alanda yazılmış yazılardır. Söz konusu alanlara dair yazdığım makalelerimden oluşan bu çalışma, insanlığın tarih boyunca olduğu gibi daha insanca yaşama adına hep haksızlığa başkaldırısını yansıtmakta, geleceğin eşit ve özgür toplumunu yaratma yolunda umudu, direnci, boyun eğmeden karşı mücadelesine dair duruşları işaret etmektedir.

İnsan boyun eğmez, bilimle, sanatla, felsefe ve siyasetle direnir. Boyun Eğmeyen İnsan kitabı, insanın yaşamın anlamı ve amacını arayışından, bıraktığı izlere kadar, kendine ve hayata bir bakışın, bir duruşun kimi zaman felsefenin alanına girerek kimi zaman da sanatın aracılığıyla seslenen denemelerdir. İnsanlığı geleceğe taşıyacak olanların boyun eğmeyenler olacağı inancıyla okurlara aydınlık bir umutla sunuyorum”.

Uğur Pişmanlık kitabın sunuşunda ise şunları yazmış, “Boyun eğer mi hiç insan? Evet, eğer. Bilinçsizse insan, korkaksa, örgütsüzse, çaresizse boyun eğer. Tarih boyun eğen bireylerin de toplumların da nasıl, köleleştiğinin, sömürgeleştiğinin, kişiliksiz, kimliksizleştirildiğinin dahası ve acı olanı nasıl onursuzlaştırıldığının örnekleriyle dolu.

Ama öte yandan aynı tarih bize, insanın karşılaştığı her baskı ve zulme karşı, her haksızlığa karşı direndiğini, boyun eğmediğini de gösteriyor. İnsanlık tarihi bir anlamda boyun eğenlerle, eğmeyenlerin de tarihidir. İnsana, insanlığa boyun eğdirenleri bir tarafa koyarsak, adına ister toplum, ister ulus ya da emekçi halk deyin, tarih boyun eğenlerin nasıl bir dramla karşılaştığını, boyun eğmeyenlerin ise kendi geleceklerini nasıl ellerinde tuttuğunu ortaya koyuyor.

Tarihin gidişatını değiştirenler hep boyun eğmeyenler olmuştur. Gelecekte de bu böyle olacaktır. Önemli olan dik durma cesaretini göstermek ve bilinçle boyun eğmeyenler safında yer alabilmektir.

İşte tanrılardan ateşi çalıp insanlığa armağan eden özgürlüğün ve aydınlığın simgesi Prometheus… İnsancıllık ve umudun adı Gılgamış… Türkiye halkı, tarihinin en büyük kalkışması olan Haziran direnişini gerçekleştirdi. Türkiye’nin emekçileri, kadınları, gençleri ve aydınları gerici iktidara karşı boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini gösterdi. Haziran direnişi bu süreçte kendine yakışan bir sloganı da kazandı: “Boyun eğme”, “Boyun eğme, memlekete sahip çık!”.

Bu kitap, insanlığın kurtuluşu yolunda yaşamını yitirerek bedel ödeyen boyun eğmeyenlere bir saygı duruşudur…”

Uğur Pişmanlık’ın daha önce yayınlanmış kitaplarının bir bölümü ise şunlar, “Kent Masalları”, “Antik Çağ’da Tarsuslu Filozoflar”, “Tarsuslu Yazarlar ve Sanatçılar Antolojisi”, “Tarsus Basın Tarihi”, “Gezginlerin Gözüyle Tarsus”, “Tarsus Çeşme ve Hayratları”, “Barış ve Aydınlanmaya Adanmış Bir Yaşam: İsmail Hakkı Öztorun”, “Tarsus İşçi Sınıfı Tarihi”. Pişmanlık’ın ayrıca, “Edebiyatımızda Radyolar”, “Edebiyatta Tarsus”, Türkiye’de İlk Elektrik: Tarsus”, Edebiyatımızda Çeşmeler”, “Tarsus Olimpiyatları” gibi çeşitli konularda yayınlanmış derleme çalışmaları da bulunmaktadır.

Üyelerimizin Yayınları - Arşiv
Twitter Akışı