Bülent Tekin: "Kürt Sorunu ve Sayılmayan İsyanlar 1514-1919

Bülent Tekin
22 Eylül 2017, Cuma

"Kürt Sorunu ve Sayılmayan İsyanlar 1514-1919" adlı kitabımın 2. baskısı Dara Yayınları'ndan çıktı. Kısa sürede piyasada tükenen kitap Kürt sorununu objektif bir anlatımla irdelemiştir. Kitap daha çok 1514-1919 yılları arasındaki Osmanlı-Kürt ilişkilerini ve bu ilişkinin doğurduğu Kürt Sorunu’nu irdeliyor. TBMM Kütüphanesi’nin raflarında dahi olan bu kitabın Kürt sorununu anlatmada önemli bir katkı yaptığını düşünmekteyim.

Bülent Tekin

http://www.pirtukakurdi.com/Kurt-Sorunu-ve-Sayilmayan-Isyanlar-1514-1919
Üyelerimizin Yayınları - Arşiv
Twitter Akışı