Musa Dinç'ten Büyüklere Bal Tadında Masallar

Musa Dinç
6 Kasım 2018, Salı

Geleceğimizin teminatı hiç kuşkusuz bugünün çocukları ve gençleridir.

Çocukluk /gençlik edebiyatının çok meşakkatli olduğunun bilinciyle “Bal tadında masalları” hazırladım.

Masal /mesellerden bir hisse çıkarmayı, doğruyu ve yanlışı irdeleyebilmeyi, masallardaki olayları, bir denklem gibi algılayıp; analiz ve sentezini, kendi potasında eritmeyi ve çözüme gitmeyi esas aldım.

Özünde halka mal olmuş Anadolu motifli masalları yeniden işleyerek kurguladım ve karikatür çizimlerle şenlendirdim.

Çocukluğumda çok masal dinledim. Masalın, mizah hikâyelerinden daha çok düşündürdüğünü keşfettim. Masal birikiminden yoksun çocuk/genç asla düşünemiyorum. Masallar ufkumuzu genişleştiği gibi; hem haz verir, hem de geliştirir. Hayvan hikâyelerini fable yenileştirerek yazdım

Gülmece ve yergici birikimimden; masallara/mesellere yüzde elli oranında bal damıttım; protein ve vitamine kavuşmasını sağlayarak, yeniden kurguladım.

Masal / mesel dünyasına hoş geldiniz.

Üyelerimizin Yayınları - Arşiv
Twitter Akışı