PEN Türkiye Merkezi Olağan Genel Kurulu Yapıldı...

Etiketler:
PEN Türkiye Merkezi'nde yeni dönem, yeni görev dağılımı :

Zeynep Oral PEN Türkiye Başkanı

PEN Genel Kurul Sonuç Bildirgesi'nde Kalemler aracılığıyla düşünce ve ifade özgürlüğü savunuldu.

PEN Yazarlar Derneği , 2015 Olağan Genel Kurulu 17 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da Maya-Cüneyt Türel Sahnesi'nde yapıldı.

Genel Kurul, PEN Türkiye'nin bir numaralı kurucu üyesi olan Yaşar Kemal'e geçmiş olsun dilekleriyle açıldı. Genel Kurul Divanına Adnan Özyalçıner( Başkan) Mehmet Zaman Saçlıoğlu (yazman) ve İlyas Orak (yazman) seçildikten sonra, bir önceki dönemin Çalışma Raporu, Mali Raporu ve Denetleme raporları okundu, oylandı ve onaylandı. Önergelerin görüşülmesinden sonra seçimlere geçildi.

2015 Ocak Kitabı: Abim Deniz

Etiketler:
Deniz Gezmiş odaklı "Abim Deniz" adlı anı kitabı Hamdi Gezmiş'in anıları belgelerle birlikte Can Dündar'ın kaleminden Can Yayınları arasında… Deniz Gezmiş ile genç yitirdiğimiz bütün devrimcileri saygı ve şükranla anarak, Ayın Kitabı.

PEN Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu

Uluslararası Kadın Dayanışması Toplantısı Şile’de Yapıldı

Etiketler:
Toplantıya PEN adına Kadın Yazarlar Komitesi Başkanı Yeşim Ağaoğlu katıldı. İzlenim ve değerlendirmesi şöyle:
11 Kasım 2014 günü Şile’de düzenlenen “Aşırılık ve Militarizme karşı Mücadele” ("Challenging Extremism & Militarism)" konulu uluslararası sempozyuma PEN Türkiye Merkezi adına Kadın Yazarlar Komitesi Başkanı sıfatıyla katıldım.
ICAN (International Civil Society Action Network) Ortadoğu kökenli kadınlar tarafından kurulmuş Uluslararası Kadın Hakları, barış ve güvenliğini hedef alan bir sivil toplum örgütü. Merkezi Washington’da.
Norveç Büyükelçiliği’nin desteklediği sempozyuma başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Asya ve Afrika'dan da onlarca kadın aktivist katıldı. İlk panelde Irak, Suriye,Türkiye,Tacikistan, İran, Pakistan ve Lübnanlı kadınlar,ikinci panelde ise Yemen, Filistin, Libya, Mısır, Sri Lanka ve Tunus'un kadın temsilcileri konuşarak şikayet, eleştiri ve dileklerini dile getirdiler. Daha sonra medya, uluslararası siyaset, insan hakları, kadın hakları ve barış etkinliklerine fon yaratma konularında yuvarlak masa çalıştayı yapıldı.

Charlie Hebdo dergisine saldırıyı kuvvetle kınıyoruz

Etiketler:
Fransa'da Charlie Hebdo mizah dergisine yapılan ve on iki can alan saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Ne adına yapılırsa yapılsın, bu tür saldırılar eleştirel ve özgür düşünceye, yaşama hakkına ve insanlığa karşıdır. "Ama" demeden, hiç bir "bahane "ya da "gerekçeye" sığınmadan lanetlenmelidir.

PEN Türkiye Merkezi

Yeni Yıl Duyurusu

Etiketler:
Çatışmalar, savaşlar, ihmale bağlı iş kazaları, ölümler, baskı ve yasaklarla dolu bir yılı geride bıraktık. Bu şiddet ortamından edebiyatımız ve yayın dünyamız, sanat ve kültür yaşamımız da payını aldı. Cumhuriyet ilkeleri ve devrimlerine karşı tehdit ve saldırılar artıyor, laikliğe, çağdaş eğitime, kadın-erkek eşitliğine, bilimsel düşünceye aykırı uygulamalar getiriliyor. Türkçemiz Osmanlı dayatmasıyla tehdit edilirken tiyatro sahnelerimiz kapatılıyor, yıkılıyor. Demokratik protestolar şiddetle bastırılıyor, yasaklanıyor. Ama aydınlar, yazarlar, tüm duyarlı yurttaşlar karşıdevrim söylem ve eylemlerine karşı mücadeleyi sürdürecektir. 2015 yılının yozluktan, yokluktan, hoyratlıktan, ayırımcılıktan, yalandan, talandan ve şiddetten arınmış olarak barış yönünde verimli ve sağlıklı geçmesini dileriz.


PEN Türkiye Yönetim Kurulu

Üstün Akmen ile Evrensel'e dava bağlamında bir çift söz

Etiketler:
Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Üstün Akmen ile Evrensel gazetesi aleyhine Ömer Çelik tarafndan açılan dava AKP hükümetinin baskı siyasetinin bir parçası. Davacı davadan vazgeçip Kültür Bakanı konumundan istifa etse daha doğru olmaz mı?

Tarık Günersel, PEN Başkanı

Ayın Kitabı: Shakespeare'in Aşk Şiirleri - Halman'ın çevirisiyle

Etiketler:
William Shakespeare'in Talât Sait Halman çevirisiyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları arasında çıkan Aşk ve Anlatı Şiirleri'ni Ayın Kitabı seçtiğimizi edebiyatseverlere kıvançla duyururuz. Aşka ve emeklere saygıyla.

PEN Yönetim Kurulu
Aralık 2014

Basına baskıya hayır!

Etiketler:
Son günlerde medyaya, gazeteci ve yazarlara uygulanan şiddeti kaydıyla izliyor ve protesto ediyoruz. Uluslararası Yazarlar Birliği PEN, adını İngilizce üç sözcüğün başharflerinden almıştır: Poets (Şairler); Essayists (Denemeciler), Novelists (Romancılar). Baş harfler birleştirildiğinde "kalem" sözcüğü ortaya çıkar. Kalemleri kırmak iktidarların işi olmamalıdır.

PEN Türkiye Merkezi

Değerli Üyemiz Talât Sait Halman "Eserleriyle Yaşayanlar" Arasında

Etiketler:

Prof. Talât Sait Halman'ın şahsında Türkiye uluslararası bir değerini kaybetti. Aynı zamanda PEN Amerika Merkezi üyesi olan Halman çok verimli yaşadı. 83 yaşında ders verirken vefat eden değerli üyemiz Halman "Eserleriyle Yaşayanlar" arasında, artık.

PEN Türkiye Merkezi
İçeriği paylaş