Komiteler

 

Yönerge

1 PEN çalışmalarında gönüllülük temeldir.

2 Derneğin geleneksel komiteleri Hapisteki Yazarlar Komitesi, Barış İçin Yazarlar Komitesi, Kadın Yazarlar Komitesi ve Çeviri ve Dil Hakları Komitesi’dir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde sürekli veya tasarı çerçevesinde komite kurulmasına karar verebilir.

3 Bir komitenin kuruluşu için en az 3 üye gerekir. Üst sayı sınırlaması yoktur.

4 Komite kararları Yönetim Kuruluna bildirilerek uygulamaya koyulur.

5 Her komite Mayıs ile Kasım aylarında etkinlik raporu hazırlayıp Yönetim Kurulu’na sunar.Komiteler


Çeviri ve Dil Hakları Komitesi

Suat Karantay (Başkan)
Aysu Erden
Hapisteki Yazarlar Komitesi

Halil İbrahim Özcan (Başkan)
Av. Sırrı Özbek
Tülin Dursun
Erkut Tokman
Hasan Erkul
İpek Özbey
Reyhan Yıldız
Ahmet Şık
Tarık GünerselKadın Yazarlar Komitesi

Ulviye Alpay
Yasemin Arpa
Barış CeylanBarış Komitesi

Burhan Sönmez (Başkan)
Tarık Günersel
Yasemin Yazıcı
Aslı Perker
Çiler İlhan
Karin Karakaşlı
Nükhet Eren
Şeyhmus Diken