Üye Yayımı

Ahmet Arpad'ın İki Joseph Roth Çevirisi Yayımlandı...

Etiketler:


Yahudiler Yollarda

Avusturyalı yazar Joseph Roth (1894–1939), “gazetecilik” yıllarında kaleme alıp ilk defa 1927’de yayımlanan kitabı, Yahudiler Yollarda’nın önsözünde şöyle seslenir: “Bu kitabın beklentisi alkışlar ve övgüler değil!” Zira dönemin Avrupa’sını derinden etkileyen bir “göç” olgusu üzerinedir yazdıkları.

Roth, bu sıradışı kitabında 1. Dünya Savaşı’ndan önceki ve sonraki yıllarda, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerine “göç etmek” zorunda kalan ve gittikleri yerlerde kendi cemaatlerince bile kabul görmeyen Doğulu Yahudilerin yaşadıklarını anlatıyor…

Ahmet Arpad Çevirisiyle Robert Musil'in "Günlükler"i Yayımlandı

Etiketler:
Joyce, Proust ve Kafka ile birlikte modern edebiyatın en büyük isimlerinden biri olan Robert Musil’in efsanevi Günlükler’i nihayet Türkçe’de!

Musil’in, tamamlayamadığı başyapıtı Niteliksiz Adam üzerinde çalıştığı 1929-1941 yıllarını kapsayan Günlükler, bir yandan romanın ilerleyişine bir yandan da yazarın değişmeye başlayan modern dünyayla, yükselişe geçen faşizmle ve en çok da kendisiyle hesaplaşmasına tanıklık ediyor.

Musil’in, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu simgeleyen “İmpkralya” adlı hayali ülke aracılığıyla Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasının kültürel uyuşmazlıklarını, çatışmalarını, güvensizliklerini dile getirdiği Niteliksiz Adam’ın yanı sıra mutlaka okunması gereken eşsiz bir belge. Ahmet Arpad’ın usta işi Türkçesiyle!


“Dün Niteliksiz Adam’ın ikinci cildini uzun uzun gözden geçirdim. Akşam olduğunda müsveddeleri bir kenara kaldırırken kimi bölümlerin başarısız olduğunu görüp hüzünlendim. Bunun nedeni aceleciliğimdi. Yazdıklarımı bir kenara kaldırıp üzerinde bir süre düşünmem gerekirdi. Ulrich’le Agathe arasındaki ilişkiyi daha iyi ve biraz daha dikkatli anlatmalıyım. Yazdıklarım basılmadığı sürece biraz toparlar, sağından solundan biraz kırpabilirim!”

ROBERT MUSIL

Bülent Tekin'in Beş Kitabı Yayımlandı

Etiketler:

İkinci baskısını da yapmış olan “Kürt Sorunu Ve Sayılmayan İsyanlar” 1514-1919(araştırma/inceleme) kitabımdan sonra Kanayan Topraklar (Simko, Berzenci, Koçgiri) 1919-1923(araştırma/inceleme), Cumhuriyet Dönemi İlk Kürt İsyanları 1924-1926(araştırma/inceleme), Taarruz Yılları 1926-1930(araştırma/inceleme), Dersim’den Tunceli’ye Giden Yol 1930-1938(araştırma/inceleme), Yakın Tarihte Kürt Sorunu: 40’lardan PKK’ye (1940-Günümüz)(araştırma/inceleme) isimli beş kitabım aynı anda yayınlanmış bulunmaktadır. Bu kitaplarda Türk-Kürt-Arap-Fars ilişkileri komşu devletler ve büyük devletler bağlamında anlatılmaktadır. Diğer bir deyişle Kürt Sorunu'nu (bu konu üzerinden legal ya da illegal liderlik yapanlar tarafından da dahil) bugüne dek böylesine tüm zamanları kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak yazılmamıştır. Bunu başardığımı düşünüyorum. Dilerim bu altı kitap sorunlarımızın çözülmesinde aydınlatıcı ve ders verici rol oynar. Böylece ‘1514-günümüz’ arasındaki bütün süreci yazmaya çalıştığımı düşünüyorum. Bu nedenle de kitapların basımında özveri gösteren sevgili yayıncım sayın Aydın Tekin ve arkadaşım sayın Rıdvan Bağış’a çok teşekkür ediyorum. Bu önemli konunun tarihe bir arşiv olarak not düşmesine yardımcı oldular. Eğiten Kitap Yayıncılık Organizasyon Ltd. Şti.’nin Delal Yayınları’nca yeni basılmış kitaplarım şunlardır: Kanayan Topraklar (Simko, Berzenci, Koçgiri) 1919-1923(araştırma/inceleme), Cumhuriyet Dönemi İlk Kürt İsyanları 1924-1926(araştırma/inceleme), Taarruz Yılları 1926-1930(araştırma/inceleme), Dersim’den Tunceli’ye Giden Yol 1930-1938(araştırma/inceleme), Yakın Tarihte Kürt Sorunu: 40’lardan PKK’ye (1940-Günümüz)(araştırma/inceleme). Saygı ve sevgiyle kalın. Bülent Tekin

Musa Dinç'in Yeni Kitabı: Yüreğimden Damıttım

Etiketler:
Kitap Hakkında

“Nerelisiniz? Hangi takımı destekliyorsunuz? Sevdiğiniz renk? Plakanız nedir? Burcunuz nedir? “Emin olun ki bu tür soruların hemen hepsinin altında STİGMA yatar. Yanıtınız ne olursa olsun, sohbetin havası havai fişeği ateşler. Damgalanma, ötekileştirme ve ayrışma.
Haberleri dinlerken mutlaka bir limonu ikiye bölünüz ve arada bir limon yiyiniz. Yüksek tansiyona iyi gelir.
Adalet, Türkiye'deki her yurttaş için gereklidir. Adalet kavramından ne zaman herkes eşit yararlanabiliyorsa, işte o zaman halk refaha kavuşabilecektir.
Delilo, halay, zeybek, çiftetelli, misket ata barı, horon; hepsini severim. Emin olun ki düğünlerin çoğunda halay olmazsa o düğünün bir ayağı eksik olur.
Cumhuriyet güzeldir, hoştur, tadından geçilmez ama ila ki ‘Demokratik Cumhuriyet'...
Hak + hukuk = Adalet; nerede kaldı vicdan ile merhamet?
Demokrasi kültürümüz gelişmedikçe doğu-batı, kuzey-güney hiç fark etmez. Ne yazık ki sıkıntılar katlanarak devam eder.
Liyakat sistem ve eşit koşullar düzeltilmediği sürece, çarpık tablo düzelmez.
Düzen; egemen düzeni. İşe alımlarda liyakat sistemi geçerli mi? Eğitimde fırsat eşitliği var mı? Çürümüşlük, kanseri tetikler.
Siyasallaşan devletin hiçbir vatandaşı huzur ve güven içinde olamaz.
İpin ucu kaçmışsa; her şey arapsaçına dönmüştür.
Trafikte kimseyle sidik yarışına girmeyiniz; ipsiz sapsız çoktur.
Çarpım tablosundan, çarpık kentleşmeye; çarpık kadrolaşmaya, çarpık siyasallaşmaya ve cin çarpmışa doğru bir evrim süreci yaşıyoruz.

Musa Dinç'ten Büyüklere Bal Tadında Masallar

Etiketler:
Geleceğimizin teminatı hiç kuşkusuz bugünün çocukları ve gençleridir. 

Çocukluk /gençlik edebiyatının çok meşakkatli olduğunun bilinciyle   “Bal tadında masalları” hazırladım.

Masal /mesellerden bir hisse çıkarmayı, doğruyu ve yanlışı irdeleyebilmeyi, masallardaki olayları, bir denklem gibi algılayıp; analiz ve sentezini, kendi potasında eritmeyi ve çözüme gitmeyi esas aldım.

Özünde halka mal olmuş Anadolu motifli masalları yeniden işleyerek kurguladım ve karikatür çizimlerle şenlendirdim.

Çocukluğumda çok masal dinledim. Masalın, mizah hikâyelerinden daha çok düşündürdüğünü keşfettim. Masal birikiminden yoksun çocuk/genç asla düşünemiyorum. Masallar ufkumuzu genişleştiği gibi; hem haz verir, hem de geliştirir.  Hayvan hikâyelerini fable yenileştirerek yazdım

İlyas Orak'ın Şiir Kitabı Ölüphane Kuşları Yayımlandı

Etiketler:
Önsöz Niyetine

Kendi labirentinde uzun uğraşılarla arayıp bulduğunun, bir dilim peynir değil de “peynir” sözcüğü olduğunu öğrenen fare sandığım şeyin, aslında zamanın epriyen dilimlerinden öte olamayacağı gerçeğini bana şiir öğretti. Tüm şiir evreninin içinde sözlenegelmiş kavram ve nesneler, birbirlerinin hem öznesi hem yüklemidir sanıyorum. Şair olup olmadığımı bilmiyorum. Yalın anlatımlarla saf bir gerçekliğin peşinde olmak yerine, sözcüklerin içini boşaltan sessel ve sözcüklerin içini yeni anlamlarla dolduran metaforik bir çaba içinde olmanın hazzını yaşıyorum. Düşüncenin duygusal, duyguların düşünsel ilişkisini ısrarla bir arada tutmaya çalışıyorum.

Kısa kesiyorum; Aslolan şiirdir, gerisi gevezelik!

Mayıs 2018 İstanbul

İlyasoraK
ÖLÜPHANE KUŞLARI (Şiir)
BESAM Yayınları Şiir Serisi 1
Birinci Baskı Mayıs 2018
88 Sayfa

Musa Dinç'in Çocuk Kitapları....

Etiketler:
Arkadaşım Ninem, Adaşım Dedem

Köyde yaşamlarını sürdüren Dedem ile Ninemi ziyaret etmek istiyordum.
Özlemiştim onları, onların da beni özlediğine emindim, çünkü çok seviyorlardı
beni. Köyde bir ay kalmayı düşünüyordum. Hem köydeki arkadaşlarımla hasret
giderecek onlarla birlikte gezecek oyunlar oynayacaktım.
Ninem iki kova suyu güneşte ısıttı ve banyoda iyice yıkadı beni.
-Şimdi torunum buğday oldu.
-Anlayamadın nineciğim
-Yıkanmadan önce arpaydın, şimdi oldun buğday
-Hımmm şimdi anladım nineciğim!
-Neyi anladın?

Levent Karataş'ın Yeni Şiir Kitabı Son Görüş Yayımlandı

Etiketler:
Levent Karataş 80 Kuşağından değil ama, bizim kuşaktan. Başka şiirler ve başka şairlerle şiir yazmaya kıymet veriyor. Bu da şiirini daha kıymetli kılıyor. Şiirini ne zaman okursanız okuyun, sabah oluyor, yeni gün, yeni dünya, yeni renkler, yeni şeyler ve hep yeni şiirler. Duyarak okumak isteyenler için.

-Haydar Ergülen-

Çoğunluk, manzumesinin frigorifik odasına uğramadan uyuyup kalır. Azınlık, Son Görüş’te bu aynalıkların farkına vararak uyuyup uyanır. Levent Karataş bunun ayrımını yapanlardan.

-Seyhan Özdamar-

 Son Görüş yeni bir tür metafizik öneriyor bize; Dua ile başlıyor kitap Diriliş ile bitiyor. Bu yeni metafizik, zihnin, çağrışımın tüm halleriyle dünya arasındaki bakışımın sınırlarını bulanıklaştırıyor. Aşkın ama o oranda opak bir metafizik. Neruda bir dizesinde işaret etmişti; “Gelincikler bürünmüş Metafizik”... Levent Karataş’ın şair bakışı; nesnede ve dünyada gezdirdiği bakışları yeni zaman ve zamanın halleriyle hemhal bir metafiziği keşfe çağırıyor bizi.

- B. Bayrıl-

 "Son Görüş'ü okurken sesimin tonu benden bağımsız dalgalandı. "Yazılacak dil kalmamış" diyen şair, kendinin kalıntılarını sözcüklere yüklemekle kalmıyor, bir de sözcükleri porteye oktavına uygun diziyor. Müziğin sonunda kuş olup Son Görüş'e düş'en şair, okuruna bu düş'üşün performansını yaşatıyor.

-İsahag Uygar Eskiciyan-

Bülent Tekin: "Kürt Sorunu ve Sayılmayan İsyanlar 1514-1919

Etiketler:

"Kürt Sorunu ve Sayılmayan İsyanlar 1514-1919" adlı kitabımın 2. baskısı Dara Yayınları'ndan çıktı. Kısa sürede piyasada tükenen  kitap Kürt sorununu objektif bir anlatımla irdelemiştir. Kitap daha çok 1514-1919 yılları arasındaki Osmanlı-Kürt ilişkilerini ve bu ilişkinin doğurduğu Kürt Sorunu’nu irdeliyor. TBMM Kütüphanesi’nin raflarında dahi olan bu kitabın Kürt sorununu anlatmada önemli bir katkı yaptığını düşünmekteyim.

Bülent Tekin

http://www.pirtukakurdi.com/Kurt-Sorunu-ve-Sayilmayan-Isyanlar-1514-1919
Syndicate content