Üye Yayımı

Ahmet Arpad'ın Zweig Çevirisi Yayımlandı...

Etiketler:“Çağları aşan bir kararın bir tek takvime, bir tek saate, çoğu kez de yalnızca bir tek dakikaya sıkıştırıldığı trajik ve yazgıyı belirleyici anlara, bireylerin yaşamında ve tarihin akışı içinde çok ender rastlanır. Ben böyle anları İnsanlık Tarihinde Yıldızın Parladığı Anlar diye adlandırdım; çünkü onlar, tıpkı yıldızlar gibi, hiç değişmeden geçmişin karanlığına ışık tutmaktadırlar. İşte bu kitabımla, değişik zamanlara, değişik bölgelere ait kimi önemli anları, İnsanlık Tarihinde Yıldızın Parladığı Anlar’ı anımsatmaya çalıştım. Kitapta yer alan tarihsel olayları anlatırken, gerçekleri hiçbir biçimde değiştirmedim, katkılarımla renklendirip zenginleştirmedim. Çünkü tarih, kusursuzluğa ulaştığı böylesine eşsiz anlarda, kendisine yardım için uzanan ellere gereksinim duymaz.”

Stefan Zweig, 14 ayrı tarihsel olayı, 14 biricik anı ele alarak, insanoğlunun kaderle ilişkisine bambaşka bir açıdan bakıyor. Tarihe geçmek diye gözümüzde büyüttüğümüz olguların aslında nasıl da anlık kararlara, gecikmelere bağlı olduğunu, bir anlık

"Göç Öyküleri" Yitik Ülke Yayınları'ndan Çıktı

Etiketler:

Yazar, şair Sabri Kuşkonmaz'ın yayına hazırladığı “Göç Öyküleri” kitabı, Yitik Ülke Yayınları'nca yayımlandı.

Kimdir hiç göç etmemiş olan? Var mıdır böyle bir kişi yeryüzünde?

Ne Kavimler Göçü ne de kırdan kente göç gibi büyük başlıklardan söz ediyoruz. Bunlar da içinde olmak üzere, daha yalın ve kişisel göçler. Örneğin bir evden diğerine, aynı kentte ve aynı sokakta olsa bile. Daha farklı olan göçler; bir aşktan diğerine! Peki, akla gelen ve gelmeyen tüm göç türlerin dışında kaldığını iddia eden var mıdır? Şairin "yerleşik yabancı" sözünü bile kabul etmeyen varsa, iddiamız odur ki her insan göçmüştür, göçmendir.

Göç öyküsü olmadığını ileri sürene yanıtımız; doğum da bir göçtür. Hem de büyük göç. İlk yerleşilen, en korunaklı yerden, anne karnından dışarıya, "korkunç" bir dünyaya zorunlu göç!

Mehmet Sarsmaz'ın Yeni Romanı Yayımlandı

Etiketler:
“Kırmızı Dokuzlu, ‘büyük yaşam oyununda’ elimize gelmiş küçük bir okey taşı…”

12 Eylül 1980 darbesi bütün karanlığıyla toplumun üzerine çökmüştür. Romanın kahramanı Nihat, darbe öncesi ortamın kültürel etkilerinden bütünüyle sıyrılamamış bir felsefe öğrencisidir.

Darbe sonrası ‘farklı okumalarla’ farklı bir siyasal ve felsefi kimlik kazandığı için uyum sorunları yaşayan bu genç adam, yaşadığı çelişkilerin çözümünü soyutlanmış bir dünyada ve gerçekçi çözümlemelerde ararken yine de yaşamın gizemli bilinmeyenlerinde gezmenin erinci içindedir…

Issız sokaklar, üniversiteliler, öğrenci dernekleri, suça kanıt sayılan kitaplar, nezarethaneler, Atatürk’ün Bursa Nutku, taşlanan bir hayalet, kırılan camlar, hücrelerde filizlenen sıra dışı bir aşk ve hiç dinmeyen bir özgürlük tutkusu…

Mehmet Sarsmaz, seksenli yılların karanlık atmosferinde gizemli bir yolculuğa çıkarıyor okuru.

Kırmızı Dokuzlu, ‘büyük yaşam oyununda’ elimize gelmiş küçük bir okey taşı.

(Tanıtım bülteninden)

Bir Dünyalı-nın Mesafesi Yayımlandı

Etiketler:Şair Levent Karataş’ın 6. kitabı Hel Yayınları’ndan çıktı !

Geçtiğimiz kış Piyano Fabrikaları adlı V. kitabını çıkaran Levent Karataş, "uzak okur" diye nitelendirdiği şiir okuruna, bir dünyalı-nın mesafesi adlı yeni şiir kitabıyla şöyle sesleniyor; "çok usta bir kalp kırıcısın sen, uzak okur."

Şimdilik dergilerde kitaba ilişkin çok faça vermeyen şiirleri  yayımlayan Levent Karataş, "bir dünyalı-nın mesafesi"yle okura  siyah-beyaz ve renkli sürprizler hazırlamış. "Yeminli Kareteci", "Süpermen", "Yangın var", "Çocuk" şiirlerinde, özellikle incelttiği ve es geçilen insan karekterlerinin en yalın hallerini, ve zamanlarını, adeta şiirde bir hologram gösterisi yapar gibi kurgusuzca okura sunuyor.

Biz "uzak okur"a da "bir dünyalı-nın mesafesi"yle "yakın okur" olmak  şansı veriyor.

Çünkü kitap çıktı!

Kur’an’daki İslam”ın Eleştirisi Yayımlandı

Etiketler:

Bu araştırmada hiçbir dini inancı veya onu savunan kişiyi küçümsemediğimizi anımsatır, övmediğimizi de bilmenizi isteriz. İnsanların dinsel konularda yanlış bilgilendirilmesi veya zaten yanlış bilinenlerin biraz daha karmaşık duruma getirilmesi karşısında kayıtsız kalamadık; bunu bilimsel yöntemle eleştirerek düzeltmeye çalıştık.

Kur’an’daki İslam’ın Eleştirisi, Sayın Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün Kur’an’daki İslam adlı eserinde “Ben de felsefeciyim” söyleminden hareketle kaleme alınmıştır. Bilindiği gibi çağdaş anlamda felsefeci olmak için onunla sokaktaki vatandaş düzeyinde ilgilenmek yeterli değildir. Öyle ki günümüzdeki çağdaş felsefe zorunlu olarak değerler yaratmalı, insan yaşamını düzenleyici, onu mutlu kılıcı ve hatta onun barışçıl duygu ve düşüncelerini beslemelidir. Bu tür kavramların Sayın Öztürk’te eksikliği dolayısıyla ona ancak İslam Gizemcisi veya biraz daha zorlamayla İslam Felsefecisi demek doğru olacaktır.

İşte bu bilinçle, hoşgörünüze sığınarak geçtik klavyenin başına…

Alper Akçam'dan Orhan Kemal Üzerine: DİLLERİNE KURBAN

Etiketler:

“Türkiye’de yazınsal eleştirinin tarihi pek yenidir; zira okuma kültürümüz
tek başına yazar merkezli ve çoğunlukla ‘anlatma’ zeminine
odaklanmış durumdadır. Yazarla birlikte metni bütün bir kültürel
boyutlarıyla çözümleme edimi, örneği pek az olan, bakış açısı geniş
eleştirmenlerin çabalarıyla çoğalıyor.

Alper Akçam, zengin yazınsal çabasını, eleştirel okuma kültürümüzün
yetkinleşmesine yönlendirerek, Orhan Kemal gibi edebiyatımızın
her döneminde tarihsel bir izdüşümle güncel olabilmeyi
yansıtma yetkinliğine sahip ustasını, yazınsallığını var eden dil
üzerinden irdeliyor. Ünlü dilbilimci V. Nikolayeviç Voloşinov’un
kavramsallaştırdığı diyalojik perspektif yöntemi ve onun da dahil
olduğu kültürbilimci Bahtin’in çıkarımlarından yola çıkarak Orhan
Kemal’i sadece bir roman yazarı, senarist veya öykücü olarak değil;
bütün bu yazınsal çabalarının bileşiminde kültür insanı portresi olarak
görmemiz gerekliğinden hareketle yapıtlarındaki gizil gücü anlamamıza
katkıda bulunuyor. Bu çaba, kültür dünyamıza çeyrek yüzyıldan

Ağaca Dönüşen İlk Kitap: "Yitik Öykü" Yayımlandı

Etiketler:

Geliriyle fidan dikilip ağaç tohumları dağıtılacak olan özel bir kitap "Yitik Öykü". Kadir Aydemir'in Yitik Ülke Yayınları için hazırladığı bu kitap internet üzerinde, sosyal medya kullanıcıları ile beraber hazırlandı. Sosyal paylaşım sitesi Twitte'da şekillenen fikir yine Twitter üzerinde yazılan tweet'lerle bir kitaba dönüştü. 119 yazarın kısa öykülerini barındıran çalışma şimdiden oldukça yoğun bir ilgi görüyor. Kitabın geliriyle bir orman kurulması ve doğayı korumak hedefleniyor.

Kitabın kapak arkası tanıtım metni şöyle:

Zweig'tan Seçme Öyküler Yayımlandı...

Etiketler:

Öykü ustasından seçme öyküler Ahmed Arpad çevirisiyle Remzi Yayınevi'nce yayımlandı...

20. yüzyıl Alman Dili Edebiyatı’nın ünlü yazarlarından Stefan Zweig’ın bu eseri “Ay Işığı Sokağı”, “Lyon’da Düğün”, “Acaba o muydu?”, “Prater’de İlkyaz” gibi en seçme öyküleri içermektedir. Zweig, erişilmez bir öykü ustasıdır. Son satırına kadar sürükleyici olan öykülerinde insan ruhunun sonsuz derinliklerine iner, duyguların inişli çıkışlı değişimini ustalıkla yansıtır, büyüleyici anlatımıyla okurun dikkatini hep diri tutar.

Uğur Pişmanlık'ın Yeni Kitabı "Boyun Eğmeyen İnsan" Yayımlandı

Etiketler:
Bugüne kadar pek çok kitabı yayınlanan gazeteci-yazar ve Aratos dergisi yayın yönetmeni Uğur Pişmanlık’ın “Boyun Eğmeyen İnsan” adlı kitabı çıktı.
Çok yönlülüğüyle tanınan Uğur Pişmanlık’ın on yıldır üzerinde çalıştığı “Boyun Eğmeyen İnsan” adlı kitabı Mavi Kalem Yayınları tarafından basıldı.

Kitabın yazarı gazeteci Uğur Pişmanlık, bu çalışmasına dair şunları söylüyor, “Boyun Eğmeyen İnsan kitabı, felsefeden sanata, edebiyattan toplumsal yaşama ve politikaya kadar geniş bir alanda yazılmış yazılardır. Söz konusu alanlara dair yazdığım makalelerimden oluşan bu çalışma, insanlığın tarih boyunca olduğu gibi daha insanca yaşama adına hep haksızlığa başkaldırısını yansıtmakta, geleceğin eşit ve özgür toplumunu yaratma yolunda umudu, direnci, boyun eğmeden karşı mücadelesine dair duruşları işaret etmektedir.

İnsan boyun eğmez, bilimle, sanatla, felsefe ve siyasetle direnir. Boyun Eğmeyen İnsan kitabı, insanın yaşamın anlamı ve amacını arayışından, bıraktığı izlere kadar, kendine ve hayata bir bakışın, bir duruşun kimi zaman felsefenin alanına girerek kimi zaman da sanatın aracılığıyla seslenen denemelerdir. İnsanlığı geleceğe taşıyacak olanların boyun eğmeyenler olacağı inancıyla okurlara aydınlık bir umutla sunuyorum”.

Uğur Pişmanlık kitabın sunuşunda ise şunları yazmış, “Boyun eğer mi hiç insan? Evet, eğer. Bilinçsizse insan, korkaksa, örgütsüzse, çaresizse boyun eğer. Tarih boyun eğen bireylerin de toplumların da nasıl, köleleştiğinin, sömürgeleştiğinin, kişiliksiz, kimliksizleştirildiğinin dahası ve acı olanı nasıl onursuzlaştırıldığının örnekleriyle dolu.
Syndicate content