Komiteler

 

Yönerge

1 PEN çalışmalarında gönüllülük temeldir.

2 Derneğin geleneksel komiteleri Hapisteki Yazarlar Komitesi, Barış İçin Yazarlar Komitesi, Kadın Yazarlar Komitesi ve Çeviri ve Dil Hakları Komitesi’dir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde sürekli veya tasarı çerçevesinde komite kurulmasına karar verebilir.

3 Bir komitenin kuruluşu için en az 3 üye gerekir. Üst sayı sınırlaması yoktur.

4 Komite kararları Yönetim Kuruluna bildirilerek uygulamaya koyulur.

5 Her komite Mayıs ile Kasım aylarında etkinlik raporu hazırlayıp Yönetim Kurulu’na sunar.Komiteler


Çeviri ve Dil Hakları Komitesi

Suat Karantay (Başkan)

Tekin Sönmez

Tarık Günersel

Arzu Demir Alır (Almanca-Türkçe)

Petek Demir (İngilizce-Türkçe)Hapisteki Yazarlar Komitesi

Halil İbrahim Özcan (Başkan)

Tülin Dursun

Turan Parlak

Nedim Şener

Ahmet ŞıkKadın Yazarlar Komitesi

Tülin Dursun

Zeynep Aliye

Yıldız CıbıroğluBarış Komitesi

Işıl Özgentürk (Başkan)

Hasan Erkul

Çiler İlhan